Nye priser pr. 1. juni 2017

Vi gennemfører generelle prisændringer på serviceydelser i Jyske Bank. Det gør vi for at dække de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser.

Undtagelser for kort, netbank og mobilbank

Du skal ikke betale for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa/Dankort, Dankort og Visa Debit, hvis du har din daglige økonomi og et vist forretningsomfang i Jyske Bank.

Vi definerer det sådan her:

  • Du (eller din ægtefælle/samlever) har din lønkonto, NemKonto og BS-aftaler i Jyske Bank.

og

  • Den samlede husstand har minimum 100.000 kr. i indlån/depot eller minimum 10.000 kr. i udlån eller kredit i Jyske Bank.

12:17-kunder, 18:27- kunder og Private Banking-kunder betaler heller ikke for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa/Dankort, Dankort og Visa Debit.

Har du en Grundkonto i Jyske Bank, indgår prisen for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank og Visa Debit i den månedlige afgift på kontoen.

Løbende priser

Serviceydelse Nuværende pris Ny pris pr. 1. juni 2017
Jyske Netbank og Jyske Mobilbank 0 kr. 25 kr. pr. kvartal
Visa/Dankort 0 kr. hvis du har Jyske Netbank ellers 150 kr. årligt pr. kort 200 kr. årligt pr. kort
Dankort 0 kr. 200 kr. årligt pr. kort
Visa Debit 0 kr. hvis du har Jyske Netbank ellers 150 kr. årligt pr. kort 150 kr. årligt pr. kort

Andre priser

Serviceydelse Nuværende pris Ny pris pr. 1. juni 2017
Valutatillæg ved betaling med Visa/Dankort og Visa Debit i udlandet - inden for Europa 1,00% 1,50%
Valutatillæg ved betaling med Visa/Dankort og Visa Debit i udlandet - uden for Europa 1,50% 2,00%
Indbetalingskort i netbank og mobilbank 0 kr. 2 kr. pr. indbetalingskort
Straksoverførsel i netbank og mobilbank 0 kr. pr. overførsel for beløb op til 25.000 kr.
10 kr. for beløb over 25.000 kr.
2 kr. pr. overførsel for beløb op til 25.000 kr.
10 kr. for beløb over 25.000 kr.
Hastebestilling af kort 150 kr. pr. kort 300 kr. pr. kort
Erstatningskort 0 kr. 150 kr. pr. kort
Kuvertservice 15 kr. pr. indbetalingskort 40 kr. pr. indbetalingskort
Fysiske udskrifter, fx kontoudtog, årsudskrifter og fondsnotaer 0-10 kr. pr. udskrift 25 kr. pr. udskrift
Bestilling af konto- og depotudtog via rådgiver 25-35 kr. pr. udskrift 50 kr. pr. udskrift
Kopi af udskrifter 35 kr. pr. udskrift 50 kr. pr. udskrift