Jyske Bank er vurderet i europæisk stresstest

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Stresstesten viser en egentlig kernekapital (CET1) på 19,8% i basisscenariet og 14,0% i stressscenariet ultimo 2018. Med fuld indfasning af nye kapitalregler allerede i 2018 viser testen i stressscenariet en overdækning i den egentlige kernekapital på 4,1 procentpoint i forhold til kapitalreglerne.

For det samlede kapitalgrundlag viser stresstesten en kapitalprocent på 20,7% i basisscenariet og 14,5% i stressscenariet ultimo 2018. Med fuld indfasning af nye kapitalregler allerede i 2018 er kapitalprocenten i stressscenariet 14,4%, der stort set svarer til kapitalreglerne.

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Stresstesten bekræfter Jyske Banks robuste kapitalforhold. Stresstesten understreger, at koncernens kapitalforhold giver mulighed for at forfølge vores vækststrategi og kapitalpolitik”.

De institutspecifikke data for Jyske Bank [PDF]

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 2526 9242.