Jyske Bank-koncernen er vurderet i europæisk stresstest

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Stresstesten viser en egentlig kernekapital (CET1) på 16,6% i basisscenariet og 11,7% i stressscenariet ultimo 2020. Dermed er overdækningen i stressscenariet på 2,0 procentpoint i forhold til kapitalkravet.

For det samlede kapitalgrundlag viser stresstesten en kapitalprocent på 19,9% i basisscenariet og 14,7% i stressscenariet ultimo 2020. Overdækning i stressscenariet er på 0,5 procentpoint i forhold til kapitalkravet.

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Stresstesten bekræfter Jyske Banks robuste kapitalforhold. Stresstesten understreger, at koncernens kapitalforhold giver mulighed for at forfølge vores vækststrategi og kapitalpolitik”.

De institutspecifikke data for Jyske Bank [PDF]

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 25269242.