Finans Danmark: Temperaturen på boligmarkedet

Finans Danmarks debat blev afholdt 17. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm.

Udviklingen på det danske boligmarked har i de senere år været brandvarmt og præget af markante prisstigninger og stor uforudsigelighed.

I 2022 står vi i en helt ny situation med bl.a. et historisk lavt udbud af boliger, stigende renteniveauer, højere energipriser og en voksende inflation. Senest har den højspændte geopolitiske situation med krigen i Ukraine også skabt rystelser og usikkerhed på boligmarkedet. Læg dertil, at vi står overfor udrulningen af et nyt ejendomsvurderingssystem og en ny boligskat.

Hvilken betydning får dette for de danske boligejere?

Deltagere:

Signe Krogstrup
Nationalbankdirektør
Danmarks Nationalbank

Ane Arnth Jensen
Viceadm. direktør
Finans Danmark

Mads Skovlund Pedersen
Bankdirektør
Nordea Bank Danmark

Carsten Tirsbæk Madsen
Formand og adm. direktør
Realkreditrådet og Jyske Realkredit A/S

Jesper Berg
Direktør
Finanstilsynet