Tæt på Tænkepauser: Byen

Webinaret blev afviklet 1. september 2021

Byen. Et netværk af indbyggere og bygninger, gader og stræder. Et centrum for de fleste mennesker. Det er her, vi lever vores liv og håber på at realisere vores fremtidsdrømme.

I denne Tæt på Tænkepauser har vært og journalist Anne Kejser besøg af forsker Mikkel Thelle, der er lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie. Emnet for samtalen er BYEN

”Man taler om kultur og teknologi som ’anden natur’, som mennesket har lagt hen over den første, originale natur. Hvis man ser nærmere på byen og naturen, ser det mere og mere ud, som om de to er sammenvævede i en ny, tredje natur,” siger Mikkel Thelle.

Samtalen mellem forsker og journalist tager afsæt i Mikkel Thelles bog ”Byen”, der er en del af Aarhus Universitetsforlags bogserie ”Tænkepauser”. Undervejs vil de bevæge sig langt ud over bogens 60 sider.