Finans Danmark: ForeningsDanmark, bankerne og bekæmpelse af hvidvask

Finans Danmarks debat blev afviklet 18. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm

Danmarks mange foreninger har stort set alle det tilfælles, at de har brug for en bankkonto for at kunne udføre deres aktiviteter og for at kunne modtage offentlige tilskud. Bankerne støtter foreningslivet bl.a. ved sponsorater og ved som del af deres produktportefølje at tilbyde konti til foreningerne. Foreninger og banker er derfor tæt forbundne i dagligdagen, og samarbejdet fungerer generelt rigtigt godt lokalt mellem bankerne og foreningerne.

Men der bliver også rejst kritik fra foreningerne af, at det kan være unødigt svært at få en bankkonto, mens bankerne på den anden side henviser til, at de er underlagt skærpede og øgede krav til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering.

Hvordan kan man lette de byrder begge parter oplever – uden at man går på kompromis med en fortsat stærk indsats mod økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering?

Det, og meget mere, tager Finans Danmark op til debat.

Deltagere:

Kristian Pihl Lorentzen
Medlem af folketinget
Venstre

Per Nylykke
Souschef
DIF

Rillo Snerup Rud
Direktør og næstformand
Ventilen og Civilsamfundets Brancheforening

Anders Vogelsang
Chefkonsulent
Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Kjeld Gosvig-Jensen
Juridisk direktør
Finans Danmark

Katrine Robsøe
Medlem af folketinget, erhvervsordfører
Radikale Venstre

Katrine Lester
Direktør
Danske Seniorer

Kenneth Kamp Butzbach
Generalsekretær
ISOBRO

Daniel Branislav Christensen
Politisk chef
Dansk Ungdoms Fællesråd

Rasmus Larsen Lindblom
Chef for DGI Politik & Presse
DGI

Michael Voss
Chefkonsulent
Dansk Folkeoplysnings Samråd

Anita Nedergaard
Country AML Responsible Denmark
Nordea

Louise Buchter
AML-direktør
Arbejdernes Landsbank

Lene Lorenzen
Afdelingsleder
Sydbank