Jyske Banks stamtræ

Jyske Bank er et resultat af en fusion mellem fire banker i 1967 og har siden fusioneret/overtaget andre pengeinstitutter ni gange. Hver gang har Jyske Bank været den fortsættende bank, og hjemstedet er forblevet i Silkeborg. Det vil også fremover være ufravigelige krav til en fusion.

Fusioner/overtagelser

2014

BRFkredit (1959)
Blev etableret i 1959 som en uafhængig erhvervsdrivende fond med tilladelse til at yde tredjeprioritetslån under navnet Byggeriets Realkreditfond, forkortet BRF. Formålet var dengang at yde "særlig kredit" til bestemte, godkendte formål. 

I 1970 ændredes realkreditloven grundlæggende, og systemet med tre lag af finansiering blev afskaffet, og derved fik BRF tilladelse til generelt at yde realkreditlån. Lovændringerne førte til en række sammenlægninger mellem danske realkreditinstitutter, og i 1975 fusionerede Byggeriets Realkreditfond med Danmarks første danske realkreditkreditinstitut Husejernes Kreditkasse, hvis historie gik tilbage til 1797. 

Byggeriets Realkreditfond skiftede juridisk struktur i 1990, og aktiviteterne overførtes fra fonden til et nyt, helejet datterselskab med navnet BRFkredit a/s. Fonden skiftede ved samme lejlighed navn til BRFfonden. 

2013 Spar Lolland (1870)
I 2010 købte Spar Lolland Finansnetbanken af Eik Bank, Danmark (2001). Derfor inden havde Spar Lolland i 2005 overtaget/fusioneret med Finansbanken (1979), der frem til 2001 hed Den Københavnske Bank, og i 1985 overtaget Lollands Spare & Lånekasse (1924)
2011

De sunde dele af Fjordbank Mors (2010)
Grundlagt ved en fusion mellem Morsø Sparekasse (1852) og Morsø Bank (1875).

Morsø Sparekasse, der frem til 1970 hed Nykøbing Mors og Omegns Sparekasse, havde der forinden overtaget/fusioneret med Durup Sparekasse (1916) i 2006, Fuur Sparekasse (1873) i 2006, Roslev-Rybjerg Sparekasse (1876) i 2006, Vejerslev-Blidstrup Sparekasse (1906) i 1995, Solbjerg-Sundby Spare- og Laanekasse (1872) i 1989, Assels Sparekasse (1874) i 1975, Tæbring Pastorats Spare- og Laanekasse (1872) i 1966, Ljørslev-Ørding Pastorats Spare- og Laanekasse (1876) i 1966, Galtrup-Ø.Jølby Spare- og Laanekasse (1872) i 1966 samt Karby Hvidbjerg Redsted Spare- og Laanekasse (1872) i 1961.

Morsø Bank havde der forinden overtaget/fusioneret med Sparekassen Spar Mors (1898) i 2008 og Morsland Folkebank (1925) i 1977. Sparekassen Spar Mors, der frem til 2004 hed Bjergby-Flade Sparekasse, havde der forinden overtaget/fusioneret med Tødsø-Erslev Sparekasse (1875) i 2004 og var der forinden en fusion i 1989 mellem Bjergby Sogns Spare- og Laanekasse (1898) og Flade-Sønder Draaby Spare- og Laanekasse (1883).

1989 Holstebro Bank (1871)
1983 Vendelbobanken (1966)
Grundlagt ved fusion mellem Hjørring Diskontobank (1855) og Vraa Bank (1916). I 1946 fusionerede Hjørring Diskontobank desuden med Banken for Sindal og Omegn (1911).
1981 Finansbanken (1958)
I 1977 fusionerede Finansbanken med Banken af 6. december 1972 (1972)
1976 Besser Sogns Spare- og Laanekasse (1869)
1971 Odder Landbobank (1906)
1970 Samsø Bank (1894)
1968 Banken for Brædstrup og Omegn (1906)
I 1966 fusionerede Banken for Brædstrup og Omegn med Spare- og Laanekassen i Nim og Underup Sogne.
1967 Jyske Bank (1967) bliver grundlagt ved en fusion mellem Kjellerup Bank (1919), Kjellerup Handels- og Landbrugsbank (1917), Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg (1899) og Silkeborg Bank (1882).
Kjellerup Bank (1919) skiftede i 1919 navn fra Kjellerup og Omegns Sparekasse (1866) til Kjellerup Bank. I 1962 fusionerede Kjellerup Bank (1919) med Hinge Sogns Spare- og Laanekasse (1872).

Årstal i parentes er grundlæggelsesåret.