Jyske Bank-koncernens forretningsgrundlag

Jyske Bank-koncernen rådgiver om og leverer produkter, der løser kundernes behov. Vi understøtter privates, virksomheders, institutioners– og dermed også samfundets – behov for finansielle ydelser.

Kundernes behov og muligheder bliver afdækket proaktivt gennem en velafstemt relation til og rådgivning af kunden, og vi tilbyder vores kunder løsninger, der er enkle, fremsynede og ansvarlige.

Vi udbyder finansielle produkter og andre dertil knyttede produkter og services, primært i Danmark. Produkter og services inden for bank, leasing og realkredit er koncernens kerneydelser, mens øvrige finansielle ydelser kan leveres internt eller formidles gennem langvarige partnerskaber.


Lokal tilstedeværelse og et komplet sortiment

Jyske Bank er med 3.508 heltidsmedarbejdere (ultimo 1. kvartal 2020) og 98 afdelinger (ultimo 1. kvartal 2020) det tredjestørste pengeinstitut i Danmark.

Vi tilbyder et komplet sortiment af finansielle løsninger til private samt til små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Vi er der, hvor kunden er

Vi ønsker at møde og gøre en positiv forskel for vores kunder, hvor de er – geografisk, digitalt og i enhver fase på kunderejsen.

Jyske Bank har et landsdækkende afdelingsnet samt en erhvervsafdeling i Hamburg. Derudover tilbyder vi vores kunder en række digitale kanaler samt rådgivning via telefon og onlinemedier.

Det skal være en god og anderledes oplevelse at være kunde i Jyske Bank. Derfor har banken siden 1997 ændret markant på den måde, en bankafdeling er indrettet på. Den særlige Jyske Bank afdelingsmodel lægger op til, at kunderådgivningen foregår mere på kundens præmisser.


Datterselskaber

Gennem egne datterselskaber tilbyder Jyske Bank realkreditfinansiering (Jyske Realkredit A/S) samt leasingydelser (Jyske Finans A/S).

Leverandører

Derudover tilbyder Jyske Bank kunderne livs- og pensionsforsikringer i samarbejde med PFA Pension samt særlige realkreditprodukter i samarbejde med DLR Kredit.

Om betaling fra vores samarbejdspartnere

Slagkraftigt IT-samarbejde

Jyske Bank etablerede i 2002 JN Data A/S i samarbejde med Nykredit A/S. Formålet med selskabet er at skabe stordriftsfordele og levere ydelser inden for IT-drift og IT-teknik til ejerne og andre til en pris og kvalitet, der er konkurrencedygtig i markedet.

I 2010 blev Jyske Bank medlem af Bankdata og flyttede dermed udviklingen af en lang række centrale IT-systemer til Bankdata.