Jyske Bank-koncernens forretningsgrundlag og forretningsomfang

Vi rådgiver om og leverer produkter, der løser kundernes behov vedrørende finansielle aktiver og passiver og de betalingsstrømme og risici, der udspringer heraf.

Forretningsgrundlaget for de enkelte forretningsenheder og koncernområder udspringer af ovennævnte definition, men kan afviges, hvis afvigelsen er begrundet i understøttelse af forretningsgrundlaget.


Lokal tilstedeværelse og et komplet sortiment

Jyske Bank er med 3.828 (30. juni 2018) heltidsmedarbejdere og 98 (30. juni 2018) afdelinger det tredjestørste pengeinstitut i Danmark. 

Vi tilbyder et komplet sortiment af finansielle løsninger til private samt til små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Afdelinger i ind- og udland

Jyske Bank har et landsdækkende afdelingsnet samt datterbanker og filialer i Gibraltar og Tyskland.

Det skal være en god og anderledes oplevelse at være kunde i Jyske Bank. Derfor har banken siden 1997 ændret markant på den måde, en bankafdeling er indrettet på.

Den særlige Jyske Bank afdelingsmodel lægger op til, at kunderådgivningen foregår mere på kundens præmisser.

Leverandører

Gennem egne datterselskaber tilbyder Jyske Bank traditionel realkreditfinansiering (BRFkredit A/S) samt leasingydelser (Jyske Finans A/S)

Derudover tilbyder Jyske Bank kunderne livs- og pensionsforsikringer i samarbejde med PFA-Pension samt øvrige realkreditprodukter i samarbejde med DLR Kredit.

Om betaling fra vores samarbejdspartnere

Slagkraftigt IT-samarbejde

Jyske Bank og Nykredit etablerede i 2002 et ligeligt ejet IT-drifts- og teknikselskab - JN Data A/S. Formålet med selskabet er at skabe stordriftsfordele og levere ydelser inden for IT-drift og IT-teknik til ejerne og andre til en pris og kvalitet, der er konkurrencedygtig i markedet.

I 2010 blev Jyske Bank medlem af Bankdata og flyttede dermed udviklingen af en lang række centrale IT-systemer til Bankdata. Læs mere.

Vedtægter

Vedtægter for Jyske Bank A/S