Skal vi stræbe efter et mere fleksibelt arbejdsliv?

Konceptet med hjemmearbejde blev ufrivilligt kastet ned over de danske arbejdspladser, da coronapandemien indtog landet. Siden er det mange steder blevet en integreret del af arbejdsugen, selvom det også har sine mørkesider. Emnet blev taget op i en debat på Folkemødet, hvor bl.a. ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, deltog.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Cæcilie Møldrup Hedegaard, Journalist

27. jun. 2022 13.00

Mon du er en af dem, som har fået mere frihed til at bestemme over dine arbejdstider, og hvorfra du arbejder? Eller måske er du en af dem, som sætter pris på, at kontoret er fyldt, så du kan se dine kollegaer i øjnene?

Da coronapandemien lagde sig som et tungt tæppe over det danske kongerige, måtte vi som befolkning finde nye måder at leve med hinanden på. I alverdens virksomheder landet over blev medarbejderne sendt hjem, og fra den ene dag til den anden måtte arbejdspladserne omstille sig.

Nu er hjemmearbejde ikke længere et fremmed koncept, og nogle har endda indført hjemmedagene permanent og sparet på kontorpladsen. Men spørgsmålet er, om vi skal bevæge os tættere på det hybride arbejdsliv, eller om der findes en bagside af medaljen?

Dét spørgsmål blev omdrejningspunktet for en debat på Folkemødet, hvor fremtidens arbejde blev diskuteret flittigt.

Mere effektivitet i hjemmet

I debatten deltog ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, HR-direktør i Danske Bank, Karsten Breum, næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen og ekspert i organisationsanalyse ved Alexandra Instituttet Eva Bjerrum.

”Billedet der tegner sig er, at den hybride arbejdsplads er den dominerende arbejdsform. Det er også det, mange medarbejdere ønsker. Når vi kigger på undersøgelser, foretrækker folk ar arbejde hjemme 2-3 dage i ugen, og så bliver det faktisk hovedarbejdspladsen. De er mere effektive derhjemme, får vinget opgaver af og har ro til fordybelse uden forstyrrelser,” fortæller Eva Bjerrum.

Apostrof

"Du har heller ikke et superligahold hvor alle selvtræner og mødes til kamp om søndagen. Det er sgu vigtigt som menneske at føle sig som en del af et hold, der kæmper sammen i konkurrencen"

Anders Dam, ordførende direktør, Jyske Bank

Men er effektiviteten ved den enkelte opgave det eneste, der tæller, når vi skal skabe den bedste arbejdsplads?

Taber vi tilhørsforholdet?

Michael Budolfsen kan være bekymret for sammenhængskraften i en virksomhed, hvis alle sidder derhjemme.

”Men hvordan skal vi være sammen i vores virksomhed? Man er totalt effektiv men risikerer at miste mening og loyalitet overfor det, man er en del af,” siger han.

Og den tanke kan både Anders Dam og Karsten Breum støtte op omkring. Anders Dam fortæller, hvorfor han mener, det er vigtigt at bevare den fysiske arbejdsplads:

”Det er svært at opbygge en stærk virksomhedskultur, hvis vi er atomiseret på forskellige lokationer i landet. Når en virksomhed skal rykke, skal man være en del af et fællesskab. Du har heller ikke et superligahold hvor alle selvtræner og mødes til kamp om søndagen. Det er sgu vigtigt som menneske at føle sig som en del af et hold, der kæmper sammen i konkurrencen,” lyder det fra direktøren.

Også Karsten Breum fra Danske Bank ser nødvendigheden i en fysisk arbejdsplads, men det skal heller ikke blive som før corona, lyder det:

”Hvordan skaber vi faglige og sociale miljøer og tilhørsforhold til sin arbejdsplads? De unge har brug for at komme ind og mærke fællesskabet, møde de erfarne og lære af dem. Men at gå tilbage til tiden inden corona, hvor alle skulle sidde i bilen kl. 07:30 om morgenen i rush hour og ind bag en skærm på kontoret hver eneste dag – det er også forkert. Vi må prøve os lidt frem,” lyder det fra Karsten Breum.

En særlig risiko

Michael Budolfsen fremhæver en særlig fare ved det hybride arbejdsliv, som deltagerne har svært ved at finde løsningen på. Han fortæller, at man som hjemmearbejdende risikerer at blive usynlig, og det kan især få konsekvenser for ligestillingen.

”Vi ser, at det er dem, man er fysisk sammen med, der får lønforhøjelser, og der er lige nu en tendens til, at det overvejende er kvinder, som arbejder på distancen. Så vi risikerer at blive sat 10-20 år tilbage med ligestilling i finanssektoren, hvis ikke vi er opmærksomme på, hvad der sker.”

Ingen af deltagerne har den gyldne løsning parat, så det er et af de dilemmaer, de alle må tage med sig hjem.