Væsentligt højere rente til kunder med F1 rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2022

De boligejere, der får rentetilpasset renten på deres realkreditlån pr. 1. oktober, vil opleve en væsentlig forøgelse af renten. Set i et historisk perspektiv er der dog fortsat tale om en lav rente.

Moderne hus bag stakit

Af Jyske Bank

08. sep. 2022 12.30

Hvis du er kunde i Jyske Realkredit og får rentetilpasset dit realkreditlån pr. 1. oktober, skal du være opmærksom på at renten stiger væsentligt. Renten på Jyske Rentetilpasningslån F1 ender omkring 1,91 % med afdrag og 1,89 % uden afdrag, et væsentligt spring sammenlignet med de sidste mange års lave og negative renter på F1 lånene.

Pr. lånte 1 mio. kr. stiger ydelsen netto med ca. 500 kr. om måneden for en boligejer med et Jyske F1 rentetilpasningslån med afdrag og ca. 1.100 kr. for en boligejer med et Jyske F1 rentetilpasningslån uden afdrag i den kommende periode

Gældsafviklingen aftager i fart og sættes i bero for kunder med afdragsfrihed

Jo højere renten er på dit lån, jo lavere bliver afdragsbetalingen. Den stigende rente i den kommende periode medfører, at kunder med F1 rentetilpasningslån vil opleve, at farten på gældsafviklingen mindskes sammenlignet med de sidste års negative og lave renter. 

For kunder med F1 rentetilpasning uden afdrag sættes afviklingen helt i bero. Tidligere blev de negative renter omregnet til afdrag, men med den kommende periodes positive renter gør dette sig ikke længere gældende. Det er oplagt at få gennemgået husholdningsbudgettet, set i lyset af den kommende periodes stigende rente, eventuelt med hjælp fra din rådgiver.