Tjek din årsopgørelse. Mange kan spare penge!

Årsopgørelsen er dit personlige regnskab, der viser din indkomst og dine fradrag gennem året. Og ikke mindst din endelige skat. Meget bliver indberettet helt automatisk, men det kan betale sig lige at kontrollere tallene på årsopgørelsen og få manglende fradrag med.

Grublende hænder ved pc med regnskab

Af Bettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

05. mar. 2024 10.00

Selvom SKAT officielt åbner for årsopgørelsen den 11. marts, så kan du allerede nu lave de første forberedelser. Du kan nemlig indtaste dine servicefradrag, så de kommer med på din årsopgørelse.

Jeg har selv lige indtastet udgiften til min vinduespudser, som er en af de ting, der hører under servicefradraget. Rengøring er en anden service, der kan medtages som servicefradrag – det benytter min far sig af. 

Vær dog opmærksom på, at du for året 2023 kun kan fradrage op til 6.600 kr. Der kommer en forhøjelse for skatteåret 2024, hvor servicefradraget kommer op på 11.600 kr. 

Har du andre rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen, så må du vente til den åbner. Og det plejer den faktisk at gøre i weekenden op til den officielle åbning. Fristen for at rette i årsopgørelsen for 2023 er den 1. maj 2024. 

De punkter, som jeg altid tjekker på min årsopgørelse, er følgende.

Befordringsfradraget

Har du længere end 12 km til arbejde, så kan du opnå kørselsfradrag. Du kan få fradraget, uanset om du tager offentlig transport, kører selv eller cykler. Husk, at du kun kan få fradrag for de dage, hvor du fysisk er på arbejde – hjemmearbejdsdage tæller ikke med i regnskabet.

Småfornødenheder – det oversete fradrag

Ikke mange kender dette fradrag, men rejser du med dit arbejde, så kan du benytte dig af fradraget for såkaldte småfornødenheder. Det kan være en kop kaffe, en avis eller en busbillet. Det svarer til 138,75 kr. pr. døgn i 2023 – og det gælder også, selvom du har fri kost på rejsen. Det gælder dog kun, hvis din arbejdsgiver betaler for din mad efter regning. Ikke hvis du får skattefri rejsegodtgørelse.

Fradrag for velgørenhed

Har du givet penge til et velgørende formål, som er godkendt af Skattestyrelsen, så kan du få fradrag for dine indbetalinger. Ofte indberetter den velgørende organisation selv dit bidrag, men du bør se efter om beløbet er med på årsopgørelsen. Du kan opnå fradrag på op til 17.700 kr. for velgørenhed for 2023.

Tjek ratepensionen – du risikerer dobbeltbeskatning

Når du indbetaler på ratepension, så opnår du fradrag for indbetalingen. Men kun for den del, som kan indeholdes i ratepensions maksimumindbetaling. I 2023 var loftet på indbetaling til ratepension på 60.900 kr. 
Har du indbetalt mere end det, så opnår du ikke fradrag for beløbet over 60.900 kr. Det betyder, at du har penge stående på din ratepension, som du har betalt skat af, og den dag, hvor du starter udbetaling, så betaler du skat af beløbet igen.

Skattestyrelsen opgjorde i december borgernes indbetalinger til ratepension for 2022. Tallene viser, at godt 39.600 borgere på daværende tidspunkt havde indbetalt knap 359 mio. kr. mere, end de kan få fradrag for i ratepension.

Hvis du har indbetalt for meget på din ratepension, så kan du se det på første side af din årsopgørelse. Her vil skattestyrelsen skrive det beløb, som er for meget indbetalt. Du bør så kontakte banken eller pensionsselskabet.

Hvad kan du gøre med det for meget indbetalte?

Det beløb, som du har indbetalt for meget på din ratepension, kan du vælge at overføre til en livsvarig pension og på den måde opnå fradrag for beløbet – eller du kan vælge at få beløbet udbetalt til din konto. Indbetalte beløb, som du ikke har opnået fradrag for, kan også udbetales skattefrit, når pensionen starter udbetaling – men så skal du selv huske på det til den tid …

Også indbetaling på aldersopsparing kan give en ekstraregning, hvis du indbetaler for meget. Her er det en afgift, som du bliver pålagt. Du kan få nedbragt afgiften blot ved at overføre beløbet til ratepension eller livsvarig livrente – den mulighed har du dog kun i skatteåret efter indbetalingen, så det er vigtigt, at du er opmærksom på det nu.

Når du har været punkterne igennem, så kan du se frem til en korrekt årsopgørelse – og måske er du så heldig, at du får penge tilbage i skat. Udbetalingen af overskydende skat sker fra den 12. april 2024. 

Pension og skat - hvad kan du trække fra?