Start året med en ekstra pensionsindbetaling

Det nye år har også bragt nye satser på pensionsområdet, og det kan være en god ide at få styr på indbetalingen til pensionsordningerne fra årets begyndelse. Det giver nemlig en skattefordel gennem hele året.

Bettina Brask formueøkonom - med udsigt over Silkeborg

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

22. jan. 2024 10.00

Lige inden det gamle år løb ud, benyttede mange sig af muligheden for at indbetale ekstra på deres pensionsordninger. Jeg nævner også den mulighed hvert år, så man ikke misser fordelen ved at få fradraget med på årsopgørelsen.

Men, hvis du nu starter året med at indbetale til pensionen, så opnår du fordelen hele året. Hvordan skal det forstås?

Jo, jeg tænker på, at den forrentning, du kan opnå på pension, jo kun bliver beskattet med 15,3 %. En klar fordel, da skatten på investering i frie midler typisk er på 27-42 %.

Lad os se nærmere på de tre muligheder for pensionsindbetaling:

Aldersopsparing

Indbetaling på aldersopsparing giver dig ikke skattefradrag, men er til gengæld en opsparing, som du kan vælge at hæve på én gang eller over flere gange. Den er altså meget fleksibel. 

I år kan du indbetale op til 9.100 kr. på din aldersopsparing. Og har du kun syv år eller mindre til din folkepensionsalder, så kan du indbetale 58.900 kr. Dog ikke hvis du senere end 1. april 2018, har startet udbetalingen af en pensionsordning med løbende udbetaling, hvor du har haft fradrag for indbetalingerne.

Hvis du er i tvivl, om du kan benytte dig af muligheden, så kontakt din rådgiver. 

Ratepension

Det maksimale indbetalingsbeløb på ratepensionen er i år 63.100 kr. Ved indbetalingen opnår du fradrag i din personlige indkomst – til gengæld bliver udbetalingerne indkomstbeskattet.

Med en ratepension opnår du en opsparing, som kan udbetales løbende i en selvvalgt periode fra 10-30 år. Ordningen giver dig mulighed for at tilpasse din udbetalingsplan efter dit behov for likviditet i en periode. 

Livsvarig livrente

Anderledes er det med din livsvarige livrente, som giver dig en livslang løn fra din pensionsalder. Her kan du også fratrække indbetalingerne i din personlige indkomst.

Indbetaler du privat, så kan du indbetale op til 58.100 kr. i 2024. Hvis indbetalingen sker via din løn ved din arbejdsgiver, så kan du indbetale et valgfrit beløb – blot det kan indeholdes i din løn.

Hvilken pension skal du så indbetale på?

Indbetaling på ratepension og livsvarig livrente kan fratrækkes i den personlige indkomst. Det betyder, at hvis du i dag betaler topskat, så kan du evt. flytte beskatningen fra topskat til bundskat i udbetalingsperioden.

Aldersopsparing er god mulighed for alle. Derfor vil jeg altid vælge at indbetale her, da aldersopsparingen ikke påvirker folkepensionen og kan udbetales på én gang. Og jo tættere du er på folkepension, jo bedre mulighed får du for større indbetaling på din aldersopsparing. 

Jo længere tid du har til folkepensionen, jo bedre er det at indbetale på ratepension og herefter livsvarig livrente – også selvom du ikke er i topskat. Du opnår nemlig fradrag for indbetalingen, og der er tilmed en lempelig afkastbeskatning på den forrentning, du opnår i perioden. Opsparingen på ratepension kan senere overføres til livrenten, hvis den livsvarige udbetaling tiltaler dig.

Hvem skal have pengene?

Jeg oplever, at mange er glade for at kunne anvende pensionerne som en del af deres arveplanlægning.

Fælles for alle pensionstyper er, at du inden for en bestemt personkreds selv kan beslutte, hvem der skal have pengene, hvis du dør før dine pensionspenge er brugt eller garantiperioden er nået. Udbetalingen sker uden om boet og direkte til den begunstigede. 

Den nærmere bestemte personkreds er ægtefælle/registeret partner, fraskilt ægtefælle, livsarvinger, stedbørn og deres livsarvinger, samlever eller dennes livsarvinger.

En samlever er en person, du har fælles folkeregisteradresse med, når du indsætter begunstigelsen. Du kan godt begunstige en bror, søster eller en ven, hvis I bor sammen, når begunstigelsen sker. Du har kun mulighed for at begunstige én samlever, selv om du bor sammen med flere.

Ændres dine ønsker eller behov, eller ønsker du at ændre i begunstigelsen for din pension, så kontakt din rådgiver. Mulighederne er mange – og det er vigtigt, at de passer med dine ønsker og behov.