Skattefri efterlønsudbetaling er ikke det bedste valg for alle

Jyske Banks formueøkonom Bettina Brask opfordrer til en grundig tænkepause, før man vælger at sige ja tak til et nyt tilbud om at opsige sin efterlønsordning og få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit. For nogen vil det nemlig være en større fordel at holde fast i ordningen frem til folkepensionsalderen.

Begejstret kvinde ved computer

Af Peter Lindbjerg, journalist

28. dec. 2021 08.40

Den 1. januar åbner en ny mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidraget for de tæt på 330.000 danskere, der stadig er med i ordningen. Nogle har allerede fået besked om muligheden af deres a-kasse – de resterende får det i løbet af januar.

Har man været med i ordningen med fuld indbetaling siden 1999, så drejer det sig om 137.440 skattefri kroner. Fristende, hvis man alligevel ikke regner med at gå på efterløn. Men selvom du har et godt helbred og forventer at arbejde frem til folkepensionsalderen, så skal du måske lade pengene stå, lyder det fra formueøkonom Bettina Brask, Jyske Bank.

Vigtigt at tænke sig godt om

”Det udbetalte beløb beregnes ud fra antal år, man har indbetalt, og den aktuelle bidragssats. Det betyder, at man faktisk får udbetalt et større beløb end man har indbetalt – og man får det ovenikøbet skattefrit, selvom man har haft fradrag for sine indbetalinger. Det er med andre ord en rigtig god forretning, siger Bettina Brask, der dog opfordrer til at man lige tænker sig godt om, før man tager pengene ud og opsiger ordningen.

Hun peger særligt på to scenarier, hvor man med fordel kan lade pengene stå til senere udbetaling. Det ene handler om tryghed – det andet om økonomi.

Og så skal man være opmærksom på, at beslutningen ikke kan gøres om, understreger Bettina Brask.

Trygheden ved retten til seniorjob

Et af de mere omtalte elementer ved efterlønsordningen er retten til et seniorjob, hvis man har opbrugt sin dagpengeret mindre end fem år før efterlønsalderen – og ikke selv har fundet et job. Kommer man i den situation, så har bopælskommunen pligt til at tilbyde ansættelse på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. På deltid eller heltid, alt efter om man har været deltids- eller fuldtidsforsikret.

”Vælger man pengene, så frasiger man sig ikke bare retten til at gå på efterløn – man mister også retten til et seniorjob. Og det er en vigtig pointe, da mange ser visheden om et seniorjob, som noget der skaber tryghed i overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension,” siger Bettina Brask.

Muligheden for en skattefri præmie

Når det gælder økonomien, så kan det gode tilbud om skattefri udbetaling faktisk blive endnu bedre ved at vente. Hvis man fortsætter på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen, kan man nemlig optjene en skattefri præmie.

Den skattefri præmie er en sum penge, der kan optjenes i portioner fra det tidspunkt, hvor man har tre år tilbage til folkepensionsalderen. Der kan optjenes op til 12 portioner, og det kræver 481 timers arbejde at optjene én portion – det svarer til et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i tre måneder.

”I 2021 svarer én portion skattefri præmie til 13.912 kr. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret kan optjene op til 166.944 kr. skattefrit på de tre år. Det er næsten 30.000 kr. mere end det aktuelle tilbud. Så, hvis du forventer at arbejde frem mod folkepensionsalderen, så er mit råd, at du skal holde fast i din efterlønsordning og takke nej til tilbuddet om udbetaling nu,” lyder den klare melding fra Bettina Brask.

Tidlig pension kan være et alternativ

”Hvis du overvejer at stoppe før din folkepensionsalder, så har du andre muligheder end efterløn. Du kan for eksempel søge tidlig pension, hvis du er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder og har været på arbejdsmarkedet i minimum 42 år,” oplyser Bettina Brask.

Med tidlig pension kan man stoppe et til tre år før folkepensionsalderen, og for 2022 er den maksimale ydelse 13.740 kr. om måneden før skat – og før eventuel modregning af pensioner.

Hvis man først er overgået til tidlig pension og har fået udbetalt sit efterlønsbidrag, så kan man ikke fortryde, understreger Bettina Brask.

Søg rådgivning før du vælger

”Er du ikke berettiget til at få tidlig pension, så kan du måske selv spare op til at kunne gå tidligt. Du kan for eksempel vælge at tage imod den skattefri udbetaling af dit efterlønsbidrag, og så anvende beløbet til opsparing for at kunne stoppe tidligere,” fortæller Bettina Brask, som har denne afsluttende bemærkning:

”Mit råd er, som altid: Find ud af, hvad du gerne vil. Og søg derefter rådgivning om, hvilke muligheder du har for at indfri dine drømme. Så har du det bedste grundlag for at tage din personlige beslutning om efterlønnen.”

Muligheden for at få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit er åbent frem til den 30. juni 2022. Har man indbetalt til fleksydelse har man i øvrigt samme mulighed for at vælge skattefri udbetaling. For begge ordninger gælder det, at den skattefri udbetaling omfatter beløb indbetalt frem til 10. oktober 2020 – senere indbetalte beløb beskattes med 30 %.

Læs mere