Skal, skal ikke… sige ja til markedsrente og bonus?

Jeg har netop fået tilbud fra mit pensionsselskab, om at jeg kan ændre en af mine pensionsordninger fra gennemsnitsrente til markedsrente – og jeg får en bonus for at gøre det. En bonus kan man nemt blive fristet af, men er det en god ide for mig at sige ja tak?

Formueøkonom Bettina Brask, døre i åbent landskab

AfBettina Brask, Formueøkonom

Nov 17, 2021, 10:10

Du har måske fået det samme tilbud fra dit pensionsselskab og sidder nu og overvejer, om du skal sige ja tak. Flere pensionsselskaber er nemlig ude med samme tilbud om en bonus for at ændre investeringen på pensionsopsparingen fra gennemsnitsrente til et markedsrenteprodukt.

Men, der er flere ting, du bør overveje, inden du lader dig friste af en ekstra pose penge på ordningen.

Hvad får du med gennemsnitsrenten?

Gennemsnitsrente betyder, at du får en fast rente (kontorenten) på din opsparing. Samtidigt har du en garanti for en minimumsudbetaling, når du går på pension. Gennemsnitsrenten giver dig altså sikkerhed og forudsigelighed og den højeste grad af tryghed for din økonomi, når du skal på pension.

Gennemsnitsrenten giver et bestemt gennemsnitligt årligt afkast – typisk 0,5 – 5,0 % afhængigt af, hvilken type pensionsopsparing man har, og hvornår den er oprettet. Jo ældre ordningen er, jo større garanti er der på ordningen.

Med gennemsnitsrente kan du altså ikke forvente at få meget mere udbetalt fra din pension end de garanterede udbetalinger. Det skyldes det nuværende lave renteniveau og de øgede kapitalkrav, som selskaberne har til sikkerhed for garantierne.

Hvad får du med markedsrenten?

Markedsrente betyder, at opsparingen investeres i markedet – helt som navnet antyder. Det kan fx være i en blanding af aktier og obligationer. Ud over aktieandelen, er den valgte forvaltningsstrategi afgørende for, hvad du kan forvente af afkast fra år til år.

Med markedsrente får du større udsving i dit afkast år for år og ingen garanti for en minimumudbetaling – men du får også muligheden for et større afkast og dermed en større årlig udbetaling.

Vigtigt at vide før du beslutter dig

Når dit pensionsselskab tilbyder dig at gå fra gennemsnitsrente til markedsrente, skal du være opmærksom på følgende:

Er din nuværende pensionsordning en gammel ordning på en høj gennemsnitsrente, så kan en omlægning være en dårlig ide. En gennemsnitlig forrentning på fx 4,5 % gennem hele ordningens levetid kan vise sig at være en god forrentning, og så er man jo sikker på den garanterede udbetaling. Men der er også andre forhold som man skal være opmærksom på.

Består din gamle ordning af kapital – og ratepension, så handler det om dine forventninger. Tror du, at det fremtidige afkast sammen med den tilskrevne bonus, kan give et højere afkast og derved en højere udbetaling end den garanterede udbetaling? 

Hvis din nuværende ordning derimod er en livsvarig livrente, så kan den være beregnet på et gammelt levetidsgrundlag, og så kan en omlægning ikke betale sig. Levetidsgrundlaget betyder, at din garanterede udbetaling er beregnet ud fra en lavere gennemsnitlig levetidsalder i forhold til den levetidsalder, som man beregner udbetalinger ud fra i dag. Det kan betyde, at en omlægning ikke er en god ide.

Du kan miste dine forsikringer …

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, om der er tilknyttet forsikringsdækninger til din ordning. I nogle tilfælde vil de nemlig falde bort ved et omvalg til markedsrente. Er der fx tilknyttet en forsikring mod tab af erhvervsevne, så kan man risikere at miste dækningen – og hvis man bagefter ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, så kan man heller ikke tegne en ny. Og det er virkelig en ærgerlig forsikring at miste.

Samtidig skal du også vurdere, om du har brug for forsikringsdækningerne fremover. Har du fx fået nye forsikringer via arbejdet, så er det måske rigtig fint ikke at have dobbelt dækning.

Så, om du sidder med et godt tilbud i hånden, det afhænger af flere ting: Hvilken ordning du har, hvilke forventninger du har til markedet fremover – og af hvor tæt du er på udbetalingstidspunktet. Dertil kommer, om du er villig til at have risiko på din pensionsopsparing – og dermed usikkerhed på, hvilken udbetaling du vil modtage i din seniortilværelse.

Sidder du nu og overvejer, hvad jeg valgte? Jo, så kan jeg fortælle dig, at jeg har sagt ja tak til et omvalg. Det har jeg gjort, fordi min ordning ligger på en lav gennemsnitsrente, og min opsparing overvejende ligger på ratepension. Dermed behøvede jeg ikke at tage hensyn til levetidsgrundlaget, og da jeg har mere end 10 år til pensionering, så tror jeg på et højere afkast via markedsrenten.

Hvad du skal vælge? Det afhænger helt af din situation, så måske kan det hjælpe at få en snak med en rådgiver i banken.