Sidste udkald for skattefri udbetaling af efterløn

Skal eller skal ikke – vælge en skattefri udbetaling af efterlønsbidraget? Går du og tumler med det spørgsmål, så skal du snart træffe din beslutning. Fristen for at vælge udbetaling er den 30. juni 2022 og det kræver, at du er tilmeldt ordningen og ikke havde nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022.

Formueøkonom Bettina Brask, en kvinde ved et skrivebord

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

15. jun. 2022 09.15

Udbetaling eller ej? Inden du skynder dig at sende besked til A-kassen, så skal du gøre dig nogle seriøse overvejelser. Lader du dig friste af pengene nu, så mister du nemlig muligheden for at gå på efterløn og retten til et seniorjob.

Er det mon for godt til at være sandt?

Det beløb, som du kan få udbetalt, afhænger af hvor mange år, du har indbetalt, og af den aktuelle bidragssats. Det betyder, at du rent faktisk får udbetalt et større beløb, end du har indbetalt – og du får det ovenikøbet skattefrit, selvom du undervejs har haft fradrag for dine indbetalinger.

Man kunne fristes til at bruge et gammelt udtryk – er det mon for godt til at være sandt? Mit råd er, at selvom det lyder som en rigtig god forretning, så skal du være opmærksom på, hvad du takker nej til ved at fravælge efterlønnen. Beslutningen kan nemlig ikke gøres om.

Du mister retten til seniorjob

Et af de mere omtalte elementer ved efterlønsordningen er retten til et seniorjob, som træder i kraft, hvis man har opbrugt sin dagpengeret mindre end fem år før efterlønsalderen – og ikke selv har fundet et job.

Kommer du i den situation, så har bopælskommunen pligt til at tilbyde dig et job på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. På deltid eller heltid, alt efter om du har været deltids- eller fuldtidsforsikret.

Det er altså en tryghed, som du har fået med i købet ved at indbetale til efterløn. Og som du vinker farvel til, hvis du vælger den skattefri udbetaling.

Du mister muligheden for en skattefri præmie

Foruden seniorjobbet, så frasiger du dig også muligheden for at optjene den skattefrie præmie, som du kan opnå ved at arbejde frem til din folkepensionsalder. En præmie, der faktisk kan blive større end det beløb, som du kan få udbetalt skattefrit nu. Det er altså en god mulighed er for dig, som forventer at blive ved med at arbejde frem til folkepensionsalderen.

Den skattefri præmie er en sum penge, som du kan optjene i portioner fra det tidspunkt, hvor du har tre år tilbage til folkepensionsalderen. Der kan optjenes op til 12 portioner, og det kræver 481 timers arbejde at optjene én portion – det svarer til et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i tre måneder.

I 2021 svarer én portion skattefri præmie til 13.933 kr. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret kan optjene op til 167.196 kr. skattefrit på de tre år.

Du kan altid få dine penge

Er du i tvivl om du skal bevare din ret til efterløn, så kan du vælge at blive – og træde ud af ordningen på et senere tidspunkt.  

Hvis der ikke kommer en ny mulighed for skattefri udbetaling, så kan du til enhver tid fravælge efterlønsordningen. Har du ikke nået efterlønsalderen, så vil opsparingen blive overført til din pension. Har du nået efterlønsalderen, så kan du få det udbetalt mod at betale indkomstskat af beløbet.

Er du derimod tilkendt førtids- eller seniorpension, så får du det udbetalt kontant minus en afgift på 30%.

Tidlig pension – hvis du kom tidligt i arbejde

Overvejer du at stoppe før din folkepensionsalder, så har du også andre muligheder end efterløn. Du kan for eksempel søge tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, hvis du er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder og har været på arbejdsmarkedet i minimum 42 år. I april havde knap 46.000 søgt denne mulighed og af dem er omkring 5000 på tidlig pension i dag.

Med tidlig pension kan man stoppe et til tre år før folkepensionsalderen, og for 2022 er den maksimale ydelse 13.740 kr. om måneden før skat – før eventuel modregning af pensioner.

Er man først overgået til tidlig pension og har fået udbetalt sit efterlønsbidrag, så kan man ikke fortryde.

Find ud af, hvad du gerne vil – og søg rådgivning

Er du ikke berettiget til at få tidlig pension, så kan du måske selv spare op til at kunne gå tidligt. Du kan for eksempel vælge at tage imod den skattefri udbetaling af dit efterlønsbidrag, og så sætte beløbet ind på en opsparing for at kunne stoppe tidligere.

Mit råd er, som altid: Find ud af, hvad du gerne vil. Og søg så rådgivning om, hvilke muligheder du har for at indfri dine drømme. Det giver dig det bedste grundlag for at tage din personlige beslutning om efterlønnen.

Og så skal det da lige nævnes, at muligheden for skattefri udbetaling også gælder, hvis du har indbetalt til fleksydelse. For begge ordninger gælder det i øvrigt, at den skattefri udbetaling omfatter beløb indbetalt frem til 10. oktober 2020 – senere indbetalte beløb beskattes med 30 %.

Som nævnt indledningsvis, så er muligheden for at få den skattefri udbetaling af efterlønsbidraget åbent frem til den 30. juni 2022. Så, du har stadig tid til at tænke dig godt om før du træffer dit valg.