Serieskift pr. 1. september 2020: Nye obligationer til finansiering af fastforrentede lån

Fra den 1. september 2020 anvender vi nye obligationsserier til finansiering af fastforrentede lån (Jyske Fast Rente og Jyske Kontantlån). Det skyldes et serieskift i Jyske Realkredit. Skiftet har betydning for dig, der står over for at optage et fastforrentet lån.

Moderne hus der lyser op i mørket

Af Jyske Bank

21. feb. 2020 12.00

Hvad betyder serieskift?

Serieskift betyder, at de bagvedliggende obligationsserier til finansiering af fastforrentede lån udskiftes. Det sker hvert 3. år og er nødvendigt for, at vi kan tilbyde dig lån med løbetider op til 30 år.

Det betyder fx, at de obligationer, der anvendes til finansiering af 30-årige lån, udløber i 2053 i den nye serie. Obligationer i den gamle serie udløber i 2050.

Hvad betyder det for dig?

Som hovedregel vil det være en fordel for dig at få udbetalt lånet i den gamle obligationsserie. Står du over for at optage et lån inden for den nærmeste fremtid, vil vi anbefale dig at få et lånetilbud snarest.

Det skyldes, at løbetiden på den nye obligation vil være længere end den gamle (obligationerne bag et 30-årigt fastforrentet lån vil i den gamle serie udløbe i 2050 og i 2053 i den nye serie). Det betyder, at kursen på den nye obligation i en periode efter serieåbningen - som hovedregel - vil være lavere end kursen på den gamle obligation. Bemærk, at det ingen betydning har for løbetiden på dit lån.

Det, der taler for udbetaling i en ny obligationsserie er, at kursfølsomheden er højere sammenlignet med en gammel serie. Kursfølsomhed betyder, at kursen er mere følsom over for renteændringer. Det er positivt, hvis renteniveauet stiger (kursen falder), idet du har mulighed for at indfri din gæld til underkurs (er kursen 90, betaler du ved indfrielsen 90 øre tilbage pr. kr., du skylder). Men idet kursen ved udbetaling er lavere sammenlignet med en tilsvarende gammel serie, vil kurstabet - der er risiko for, at du får - være større. Hvis du ønsker at holde lånet til det er betalt tilbage, er det en klar fordel at optage lånet i en gammel serie (til en højere kurs).


Smartphone på Jyskebank app'en


Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf. 89 89 89 89 
eller kontakt din rådgiver