Se forskudsopgørelsen som dit budget for næste år

Så har SKAT åbnet for forskudsopgørelsen for 2024. Du kan bruge den som dit budget for din indkomst og skat i det kommende år. Derfor kan du med fordel tilrette din forskudsopgørelse, så den afspejler din forventede virkelighed.

Bettina Brask – portræt i banken

Af Bettina Brask, Formueøkonom

14. nov. 2023 08.30

Om foråret kommer årsopgørelsen, som viser, om du skal have penge tilbage – eller om skattevæsnet har penge til gode hos dig. Hvis du vil undgå at få en ekstraregning fra SKAT, så skal du tjekke og tilrette oplysningerne i din forskudsopgørelse, som nu ligger klar i TastSelv på skat.dk.

Forskudsopgørelsen dannes nemlig på baggrund af de senest godkendte informationer, som SKAT har om dine indtægtsforhold. Det er altså gamle oplysninger, og hvis tallene på forskudsopgørelsen ikke viser det rigtige billede af dine indtægter og fradrag – ja, så kan du risikere at ende med et ubehageligt skattesmæk.

Her vil jeg prøve at guide dig igennem tre vigtige områder, du bør tjekke op på.

Din personlige indkomst

Start oppe fra og ret til ned gennem oplysningerne. Start med lønindkomsten – er du fx ny på arbejdsmarkedet eller har du skiftet job. Eller har din løn bare ændret sig?

Det er også vigtigt, at du tjekker dine fradrag i lønindkomsten, fx private pensionsindbetalinger. Hvis du selv indbetaler på ratepension eller livrente, så opnår du både fradrag i den personlige indkomst og et ekstra pensionsfradrag.

Det ekstra pensionsfradrag gælder ved indbetaling på pension op til 86.600 kr. i 2024 inkl. indbetaling på arbejdsmarkedspension og ATP. Når du indtaster dit forventede pensionsindskud, så beregnes det ekstra pensionsfradrag automatisk i dit ligningsmæssige fradrag.   

Din kapitalindkomst

Så kommer vi til kapitalindkomsten, der bl.a. består af dine renteindtægter og renteudgifter. Specielt renteudgifterne kan have ændret sig en del, da renten er steget betydeligt. Har du en ejendom med et variabelt forrent lån, så vil udgiften være noget højere end sidste år. Så det skal tjekkes og rettes.

Og så får du lige to hurtige:
Hvis du har penge til at stå på opsparing i banken, så skal du huske at opgive dine renteindtægter.

Hvis du har købt fast ejendom i år, så skal du taste ejendomskøbet ind til beregning af ejendomsskat.

Dine ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag er også vigtige at have styr på. Det er nemlig her, du kan få glæde af fradrag, som du selv skal gøre opmærksom på. Her er nogle af de vigtige fradrag.

Kørselsfradraget: Husk at få det med – og tænk over, om det har ændret sig, hvis du har skiftet arbejde eller bopæl. For at få kørselsfradrag, skal du have mere end 12 km på arbejde, men så kan du til gengæld opnå fradraget uanset, om du tager bilen eller cyklen på arbejde.

Det er vigtigt at få rettet kørselsfradraget, hvis du fx er gået på barsel, har flere hjemmearbejdsdage eller har fået kortere på arbejde. Er det tilfældet, så skal du nedsætte eller helt slette kørselsfradraget.

Servicefradraget: Det omfatter fradrag for fx rengøring eller vinduespudsning. Benytter du dig af en eller flere godkendte serviceydelser, så skal du selv indsætte fradraget.

Når du har tjekket din forskudsopgørelse igennem, så er du et skridt tættere på at undgå et skattesmæk. Jeg vil dog anbefale, at du genbesøger forskudsopgørelsen i løbet af året, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan få indflydelse for din afregning med SKAT.