Nye fordele ved aldersopsparing

Her op til ferien har et flertal i Folketinget vedtaget nye regler, som betyder, at indbetalinger til aldersopsparing fremover ikke bliver modregnet i visse sociale ydelser. Det betyder, at det nu kan blive endnu mere attraktivt at benytte sig af aldersopsparing, der i forvejen har mange fordele.

Bettina Brask

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

05. jul. 2024 14.00

I de første mange år efter aldersopsparingen var indført, havde ordningen det lidt som den grimme ælling fra H. C. Andersens eventyr. Ællingen, der først bliver drillet og udstødt på grund af sit udseende, men vokser op og bliver til en smuk svane.

Moralen i historien er, at ydre skønhed og sande værdier ikke altid er synlige ved første øjekast.

På samme måde har aldersopsparingen udviklet sig gennem de løbende tiltag. Det har forbedret den, så den i dag er den optimale pensionsopsparing for dig, som ikke betaler topskat.

Aldersopsparingens fleksibilitet

Når du indbetaler på aldersopsparing, så opnår du ingen fradrag i skatten. Til gengæld bliver du heller ikke beskattet af udbetalingerne. Og endnu bedre, så bliver udbetalingerne ikke modregnet i dit folkepensionstillæg.

Du betaler blot 15,3 procent i skat af afkastet – akkurat ligesom du gør på dine andre pensionsordninger. Endnu en fordel er, at du har friheden til at vælge, om du vil have udbetalingen på én gang eller i rater den dag, du går på pension. Ved andre pensionstyper sker udbetalingen løbende.

Den begrænsning du har på ordningen, er indbetalingsmuligheden. Her kan du nemlig kun indbetale 9.100 kr. (2024) om året. Dog har du mulighed for at indbetale et højere beløb, hvis du har mindre end 7 år til folkepension. Dog maksimalt 58.900 kr. (2024). Det gælder også, hvis du har nået din folkepensionsalder – vær dog opmærksom på begrænsningerne, hvis du har startet udbetaling af din ratepension eller livrente.

Nye ændringer som skaber svanen

Folketinget har for nylig vedtaget ændringer, som sidestiller aldersopsparingen med øvrige pensionsordninger, når man ser på beregningen af offentlige ydelser.

Mange offentlige ydelser er bundet op på den indkomst, din husstand har. Derfor er det en fordel at nedsætte din husstandsindkomst. Det kan du gøre ved at indbetale på en ratepension eller livsvarig livrente, da indbetalingen giver et skattemæssigt fradrag i indkomsten.

Med de nye regler, som trådte i kraft 1. juli 2024, så vil indbetaling på aldersopsparingen på samme måde give et fradrag i indkomsten ved beregning af en del af de offentlige ydelser. Det er ikke et skattemæssigt fradrag, men et fradrag ved beregning af offentlige ydelser. Det er ydelser som fx førtidspension, boligstøtte og friplads. Det gælder uanset om du indbetaler på en privat eller en arbejdsgiverbetalt aldersopsparing. 

Du risikerer dermed ikke længere at miste eller få nedsat de sociale ydelser, når du vælger at indbetale på aldersopsparingen. De nye regler gælder for efterreguleringen af de offentlige ydelser for 2024.

Derfor vil jeg give dig en anbefaling: Hvis du ikke allerede indbetaler på aldersopsparing i dag, så giv det en tanke i lyset af den nye aftale. Se det som en mulighed for at gøre en forskel for dig selv – en forskel, som kan give dig flere muligheder senere i livet.

Læs mere om aldersopsparing