Nu reguleres sidste års folkepension

Er du folkepensionist, så får du i juni måned en opgørelse over den folkepension, du fik udbetalt i 2022. Opgørelsen dannes på baggrund af din årsopgørelse, som du tidligere har modtaget.

Formueøkonom Bettina Brask. I baggrunden Silkeborg Langsø

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

15. maj 2023 11.00

I denne tid glæder rigtig mange sig over, at man igen kan få renter for de penge, man har stående i banken. Og har man valgt at investere i aktier, så kan man glæde sig over de udbytter, man løbende har fået udbetalt fra de forskellige selskaber, man har investeret i.

Men får du disse ekstra indtægter som pensionist, så skal du være ekstra opmærksom. De indtægter, du kan glæde dig over i år, får nemlig betydning for den regulering, der sker af din pension til næste år.

Den årlige pensionsopgørelse

En gang om året gør Udbetaling Danmark din pension op for at se, om du har fået den pension, du havde ret til året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering – og du modtager den her til juni. Hvis du eller din ægtefælle har virksomhed, så får i først opgørelsen til september.

Du kan se frem til ét af tre scenarier: Enten passer din pensionsudbetaling, og så vil der ikke ske regulering. Det kræver, at dine indtægter stemmer overens med din forskudsopgørelse.

Andet scenarie er, at dine indtægter har været lavere end angivet på forskudsregistreringen. Så har du modtaget for lidt i pension, og Udbetaling Danmark vil sørge for, at du får restbeløbet udbetalt.  

Det sidste scenarie er, at du har fået for meget udbetalt. Er det tilfældet, så skal du betale et beløb retur. Det kan du gøre via Borger.dk.

Et nyt lovforslag er under behandling

Hvis du skal betale folkepension retur for 2022, så er det fordi, at du har opnået en højere indkomst eller et større afkast, end du har forskudsregistreret. Det er nemlig oplysningerne fra din forskudsregistrering, som danner grundlag for pensionsudbetalingen.

Derfor anbefaler jeg altid, at du gennemgår din forskudsregistrering.

Netop nu er Folketinget ved at behandle et lovforslag, som vil betyde, at arbejdsindtægter ikke længere vil påvirke din folkepension. Bliver det vedtaget, vil det gælde fra i år og fremover.

Med forslaget vil øvrige indtægter dog stadig påvirke din pension. Det er fx aktieindkomst på mere end 5.000 kr. for enlige og samlet på mere end 10.000 kr. for ægtepar og samlevende. Også en samlet positiv kapitalindkomst fra fx renter på obligationer købt for frie midler vil stadig tælle med. Det samme vil løbende pensionsudbetalinger.

Så, hvis du har startet udbetalingen af en løbende pensionsordning i løbet af året – uden at ændre forskudsopgørelsen – så vil der komme en regulering af din offentlige pension.

Se på, hvad du selv kan gøre

Du har selv mulighed for at gøre nogle forberedelser, så du undgår den helt store overraskelse, når reguleringen kommer til næste år.

Som det første kan du sørge for, at forskudsregistreringen passer bedst muligt. Det næste er at have en god formueplanlægning, som kan vise dig, hvornår og hvordan dine egne pensioner skal udbetales.

En forlænget udbetalingsperiode for ratepension kan være en fordel for mange. Ratepension kan udbetales over en periode på 10 til 30 år. For nogle er en omlæggelse fra ratepension til livsvarig livrente en meget bedre løsning, da det kan give næsten samme udbetaling – og samtidig sikre dig selv og din ægtefælle en livsvarig udbetaling.

Hvis du står som en af de mange, som har fået udbetalt ekstra store udbytter i år, så bør du tilpasse aktieindkomsten. Det kan du gøre sidst på året. Har du tabsgivende aktier, som du alligevel ikke forventer dig noget af i fremtiden, så kan du overveje at sælge dem. Ved at sælge den type aktier nu, får du et tab, som du kan trække fra i dit udbytte – før beskatning. Salget kan både nedbringe din udbyttebeskatning og modregningen i din offentlige pension.

Forbered dig på fremtidens udbetaling

Reguleringen, som du får nu til juni, kan du ikke ændre på. Medmindre Udbetaling Danmark har modtaget forkerte oplysninger. Når du får brevet med opgørelsen af din pension fra Udbetaling Danmark, skal du derfor tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er brugt til beregningen af din pension. Er du ikke enig, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Men for den fremtidige folkepensionsudbetaling, kan du sikre, at du opnår bedst mulig udbetaling med en pensionsplanlægning. Derfor anbefaler jeg, at du får en snak med din rådgiver i banken.