Markant højere renter til boligejere med rentetilpasningslån pr. 1. april 2023

Boligejere, der får rentetilpasset renten på deres realkreditlån pr. 1. april, må forberede sig på markant højere renter i den kommende fastrenteperiode. Boligejere med Jyske F1 rentetilpasningslån mærker renteforhøjelsen hårdest, da de overgår fra negativ rente til en positiv rente. Boligejere der får genfastsat renten på deres bankboliglån pr. 1. april, skal ligeledes forberede sig på en markant højere basisrente.

Hvidt hus med terrasse

Af Jyske Bank

16. feb. 2023 12.00

Hvis du er kunde i Jyske Realkredit og får rentetilpasset dit realkreditlån pr. 1. april, kan du overveje at genbesøge dit husholdningsbudget, da den markante rentestigning uden tvivl vil kunne mærkes i større eller mindre grad.

  • Kunder med F1-lån, som skal have ny rente pr. 1. april 2023, skal forberede sig på en markant højere rente, end de har været vant til de seneste år. Kontantlånsrenten vil fra april 2023 være 3,60 %.
  • Kunder med F3-lån, som skal have ny rente pr. 1. april 2023, skal forberede sig på en markant højere rente, end de har været vant til de seneste år. Kontantlånsrenten vil fra april 2023 være 3,28 %
  • Kunder med F5-lån, som skal have ny rente pr. 1. april 2023, skal forberede sig på en markant højere rente, end de har været vant til de seneste år. Kontantlånsrenten vil fra april 2023 være 3,22 %.

Farten på gældsafviklingen falder

Jo højere renten er på dit lån, desto lavere er afdragsbetalingen. Derfor vil alle boligejerne med rentetilpasningslån opleve, at gældsafviklingen aftager i fart i takt med den kommende rentestigning.

For dig med et Jyske F1-rentetilpasningslån med afdragsfrihed skal du være opmærksom på, at gældsafviklingen på dit lån helt stopper, nu hvor renten skifter fortegn. I de sidste mange år har F1-boligejerne med afdragsfrihed været vant til, at restgælden faldt en smule hver termin, grundet de negative renter, men dette stopper når renten bliver positiv.  

For dig med et Jyske F1-F6-rentetilpasningslån vil du med højere rente få et mindre råderum i dit husholdningsbudget i den kommende fastrenteperiode, og det kan derfor være en god idé at tage fat i din rådgiver for en gennemgang af dit budget eller selv løbe budgettet igennem og se om det er nødvendigt med nogle tilpasninger.

  • Pr. lånte 1 mio. kr. stiger ydelsen netto med ca. 1.000 kr. om måneden for en boligejer med et Jyske F1-rentetilpasningslån med afdrag og ca. 2.200 kr. for en boligejer med et Jyske F1-rentetilpasningslån uden afdrag i den kommende periode.
  • Pr. lånte 1 mio. kr. stiger ydelsen netto med ca. 1.000 kr. om måneden for en boligejer med et Jyske F3-rentetilpasningslån med afdrag og ca. 1.900 kr. for en boligejer med et Jyske F3-rentetilpasningslån uden afdrag i den kommende periode.
  • Pr. lånte 1 mio. kr. stiger ydelsen netto med ca. 750 kr. om måneden for en boligejer med et Jyske F5-rentetilpasningslån med afdrag og ca. 1.700 kr. for en boligejer med et Jyske F5-rentetilpasningslån uden afdrag i den kommende periode.

Højere basisrenter på bankboliglån

Kunder med Jyske F3 (bankboliglån), som skal have deres rente genfastsat pr. 1. april 2023, skal forberede sig til en fastrenteperiode med en markant højere rente, sammenlignet med den sidste april-rentegenfastsættelse (for tre år siden). Basisrenten for Jyske F3 (bankboliglån) er nemlig fastsat til 3,27% og 3,26% med og uden afdrag.

Også kunder med Jyske F5 (bankboliglån), som skal have deres rente genfastsat pr. 1. april 2023. Basisrenten for Jyske F5 (bankboliglån) er fastsat til 3,24 % og 3,21% for lån med og uden afdrag.