Kan du optimere skatten af pension og aktier?

Inden nytårsklokkerne ringer, så er der nogle økonomiske råd, som du med fordel kan se nærmere på. Nogle råd, der kan minimere din skat og sikre dig det bedst mulige resultat af året 2023.

Portræt af Bettina Brask foran graf på screen

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

11. dec. 2023 15.00

Julen varer længe, koster mange penge … Jovist, men måske kan du spare penge på skatten, hvis du bruger lidt tid på skatteoptimering inden muligheden lukker for i år. Her er nogle bud på, hvad du med fordel kan kigge nærmere på.

Gå din aktiebeholdning igennem

Som privat aktionær bliver dine gevinster og udbytter beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomst under 58.900 kr. bliver beskattet med 27 % (117.800 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst derudover bliver beskattet med 42 %.

Hvis du gerne vil sikre dig den lavest mulige skatteregning, så bør du gennemgå udbytter, solgte aktier og din nuværende portefølje af børsnoterede aktier med videre. 

Har du allerede modtaget udbytter og solgt børsnoterede aktier m.v. med gevinst, og står til at skulle betale 42 % på en del af afkastet, så er her en mulighed, hvis du samtidig har børsnoterede aktier m.v. med tab: Hvis du sælger med tab, så kan tabet modregnes i den positive aktieindkomst. På den måde kan du reducere skat på din aktieindkomst. 

Har du børsnoterede aktier m.v., som du ikke længere tror på, så kan du med fordel sælge dem, når du har en høj aktieindkomst. Tror du stadig på aktien, så kan du stadig sælge den og realisere tabet – og så købe den igen bagefter. Husk dog, at der skattemæssigt skal gå lidt tid mellem salg og genkøb. 

Hvis din aktieindkomst omvendt er lav for året, så kan du sælge aktier med gevinst og opnå en lav beskatning af gevinsten op til en samlet aktieindkomst på 58.900 kr.

Ændring for aktier på en multilateral handelsfacilitet

Har du aktier, som du har handlet på en multilateral handelsfacilitet – f.eks. First North – så skal du være opmærksom på en kommende ændring. 

Gevinster og udbytter beskattes som aktieindkomst, som for almindelige børsnoterede aktier. Men tab på disse aktier behandles som unoterede aktier, og du kan fradrage tabet i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregner Skattestyrelsen en negativ skat af aktieindkomsten, og den negative skat modregnes i din slutskat. 

Pr. 1.1.2024 ændres reglerne, så aktier noteret på First North sidestilles med øvrige børsnoterede aktier. Det betyder, at tab fremover kun kan modregnes i udbytter og gevinst fra børsnoterede aktier m.v.

Så har du urealiserede tab, og forventer du ikke fremadrettet at kunne anvende tabet til modregning i udbytte og gevinst fra børsnoterede aktier m.v. fremadrettet, så kan du overveje, om du med fordel kan sælge aktien i 2023, da det giver mulighed for at fradrage skatteværdien af tabet i din øvrige indkomst.

Pensionsindbetalinger – livrente og rate 

Indbetaling på pension, som livrente eller ratepension, giver dig fradrag i den personlige indkomst. Dermed sænkes dine skatteudgifter.

Foruden fradraget i din personlige indkomst, så kan du også opnå et ekstra pensionsfradrag. Det ekstra pensionsfradrag får du for pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023) – som privat eller fra arbejdsgiver. 

Har du mindre end 15 år til din folkepensionsalder, så er fradraget på 32 pct. af dit indskud. Det svarer til en skatteværdi på cirka 8,2 pct. i en gennemsnitskommune, da det er et ligningsmæssigt fradrag. Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 pct.

Du kan derfor med fordel indbetale yderligere på pension og opnå skattefordelene.

Pensionsindbetalinger – aldersopsparing

Du opnår ikke fradrag på indbetalinger til aldersopsparing. Til gengæld skal du ikke betale afgift eller skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt. Aldersopsparingen giver ikke modregning, hverken i pensionisters folkepension eller offentlige ydelser.

Har du mindre end syv år til folkepension, så kan du indbetale op til 56.900 kr. på ordningen. Der gælder dog særlige regler, hvis du allerede har fået udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsordning. 

Det gælder for alle ordningerne, at du opnår den billige beskatning på 15,3 pct. af det løbende afkast, som du opnår på ordningerne. Derfor kan du altid med fordel se på opsparingsmulighederne på pension.

Det er min anbefaling, at du får sat tid af til at se på de nævnte muligheder – og dermed får optimeret skatten. Og at du tager fat i din revisor eller anden skatteekspert, hvis du vil være helt sikker på at bruge alle muligheder for fradrag bedst muligt.