Jyske Bank ændrer variabel rentesats på private indlån

Den 25. oktober 2021 ændres den variable rentesats på private indlån over friholdelsesgrænsen fra -0,60% til -0,70%.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Oct 21, 2021, 13:00

Jyske Bank ændrer den variable rentesats fra -0,60% til -0,70% på private indlån over friholdelsesgrænsen. Ændringen træder i kraft den 25. oktober 2021 og gælder også for de konti, hvor der skal betales negativ rente af alt indlån.

Samtidig sænkes indlånsrenten på Pengemarkedskonti til private kunder ved at regulere marginalen med 0,10 procentpoint.

Justeringerne sker efter Nationalbanken nedsatte renten fredag den 1. oktober.