Hvordan taler økonomiministeren om penge med sine børn?

Det kan være svært at snakke med sine børn om penge. Men i et samfund fyldt med fristende tilbud, er det vigtigt at klæde børnene på til en sund økonomi fra en tidlig alder, mener økonomiminister og mor Stephanie Lose. Vi har bedt hende fortælle om, hvad hun lægger vægt på i pengesnakken med sine piger.

Økonomiminister Stehanie Lose gestikulerer og taler

Af Mette Fyhn Christiansen og Peter Lindbjerg, Journalister

08. mar. 2024 10.00

Stephanie Lose er Danmarks økonomiminister – og mor til to piger på 11 og 14 år. Betyder det så, at ministeren holder sine børn på en stram økonomisk kurs, eller lader hun dem selv styre deres penge, lige som de vil? Uden indblanding?

”Den måde vi snakker om økonomi på sammen herhjemme, det er mest hvordan deres egne økonomiske muligheder er. Det er sådan noget med lommepenge, og med hvordan man kan tjene lidt ekstra, hvis der er noget, man går og drømmer om,” siger Stephanie Lose.

Overvejelser og prioritering før køb

Interviewet med Stephanie Lose er kommet i stand op til Pengeugen, hvor finanssektoren netop sætter fokus på at undervise børn i privatøkonomi rundt på landets skoler. Det blev til en snak om børn og penge, generelt og på det personlige plan. Men er landets økonomiminister også økonomiminister for sine egne børn?

”Jah, det kan man vel godt sige. Det er i hvert fald mig, der oftest har dialogen med dem om lommepenge og pligter og den slags. Og det er mig, der hjælper dem med at se på deres konto og tjekke lønsedlen for den ældste, der har et job,” fortæller Stephanie Lose.

Noget af det Stephanie Lose gerne tager en snak med sine piger om, er nødvendigheden af at prioritere sine ønsker. Og at overveje det grundigt, før man foretager et køb. For eksempel hvis pigerne ønsker sig ting til værelset eller nyt tøj.

”Jeg synes, det er meget sundt at have en diskussion om, at ting ikke bare lige kommer dumpende fra himlen – man bliver nødt til at prioritere,” siger ministeren og uddyber:

”Det er jo ikke kun et spørgsmål om at have nogen penge og have råderet over dem – og kunne gå ned og bruge dem i en tilfældig butik i morgen. Vi må jo også godt overveje, om det er klogt at bruge dem på den måde. Og den diskussion synes jeg egentlig kan være lidt svær.”

Læring, frihed og ansvar

Som en udfordring peger ministeren på, at børn typisk spejler sig i hinanden – i hvad alle de andre må, og hvad alle de andre har. Og her ved man jo ikke som forældre, hvordan diskussionen er i de andre hjem. Samtidigt lever vi i et rigt samfund, med mange fristende muligheder for at købe materielle goder.

”Der er en balance i, at selvom man gerne vil give børnene frihed – så er man også nødt til at have en konstruktiv dialog om, hvad man bruger pengene på. Og derigennem give rum for noget læring og noget eftertanke. Men jeg tror langt hen ad vejen, at man er nødt til også at respektere, at med friheden kommer også et ansvar, og det ansvar indebærer jo så også at blive klogere, hvis man er endt med ikke at bruge pengene rigtigt,” siger Stephanie Lose.

Selvom det altså kan være svært, så er Stephanie Lose ikke i tvivl om, at det er vigtigt at snakke om penge med sine børn. Vigtigt at børnene tidligt får en forståelse for den økonomiske sammenhæng mellem, hvad de har til rådighed, og hvad de bruger. Det handler grundlæggende om at klæde børnene på til at få en sund økonomi den dag, hvor de selv skal have styr på en masse faste udgifter.

”At have en dårlig økonomi, det kan komme til at jagte folk mange år op i deres voksenliv. Selv for beslutninger, som de træffer som helt unge,” siger Stephanie Lose.