Hold fast i investeringerne på din pension

Krig i Ukraine, tårnhøj inflation og udsigt til et usikkert efterår på finansmarkederne – det kan få betydning for afkastet på pensionsopsparingerne. Men netop i et uroligt marked, skal man huske på, at en pension er en langsigtet opsparing. Så mit generelle råd er: Bevar roen og vær tro mod din investering.

Mand, der holder fast i lygtepæl for ikke at blive revet med af storm - og Bettina Brask.

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

Oct 14, 2022, 12:00

Jeg besøger løbende pensionsinfo.dk – den officielle portal, som giver et samlet overblik over alle ens pensioner og et billede af, hvordan man er stillet økonomisk, fx når man går på pension.

Lige nu er det ikke en positiv oplevelse at besøge mit pensionsoverblik, da jeg tydeligt kan se, at min opsparing er faldet, siden jeg senest besøgte siden. Lige nu har jeg altså et negativt afkast …

Et af de store bump på vejen

En del af min opsparing er indsat på en livsvarig livrente. Det sikrer mig en livsvarig udbetaling, når jeg engang går på pension og ønsker at starte udbetalingen. På en livrente kan pensionsopsparingen enten blive forrentet med præcis det afkast, dit pensionsselskab opnår år for år – det kalder man markedsrente – eller med et gennemsnit, hvor selskabet holder noget i reserve til dårlige år – det kalder man gennemsnitsrente. I dag oprettes næsten alle livsvarige livrenter med markedsrente.

I markedsrenten handler det om at skabe et godt og stabilt afkast over en lang årrække, men der vil altid komme bump hen ad vejen – det oplever vi med al tydelighed netop nu. Men selvom du nu oplever et voldsomt bump, så er det bedste råd historisk set at have is i maven og holde fast i sin investering. Og ellers følge de normale råd om passende eftersyn, fx i forbindelse med ændringer i livssituationen – og i forhold til alder.

Har du mange år til din pension?

Er du blandt dem, der har mange år til din pension, så skal du primært sørge for, at dine investeringer er placeret, så de matcher din investeringsprofil – din holdning til risiko og forventning til afkast. Dertil kommer din holdning til investeringens bæredygtighedsprofil.

Når du har en lang tidshorisont, så har du mulighed for at tage flere risici, end hvis du skal investere pengene i en kort periode.

Du kan med fordel overveje, hvilken grad af økonomisk frihed du ønsker at have senere i livet. Jo før du starter med at spare op, jo mere er der til at sikre den seniortilværelse og frihed, som du ønsker til den tid.  

Er du tæt på din pension?

Pensionsopsparing er langsigtet – også selv om du er tæt på pensionen. Opsparingen er nemlig investeret i hele udbetalingsperioden. For den livsvarige livrente betyder det, at opsparingen er investeret resten af dit liv.

Hvis du har valgt at have din opsparing i en markedsrente, så vil investeringen løbende skulle tilpasses din tidshorisont. Det betyder helt konkret, at jo tættere du kommer på pensionsalderen, jo mindre aktieandel vil investeringen typisk indeholde. 

Når du er tæt på pensionsalderen, så er det vigtigt at få lavet en nedsparingsplan. Den skal bl.a. sikre dig, at du får brugt pengene i den rigtige rækkefølge. Planen skal både indeholde dine pensioner, dine frie midler og værdien af din bolig. Grunden til at boligen skal med er, at du har mulighed for at tilrettelægge boliggælden, så du ikke længere sparer op i boligen. Det giver dig flere penge at leve for.

Du kan også overveje en fleksibel tilbagetrækning, hvor du måske arbejder færre timer – og så supplerer indkomsten med udbetaling fra din pension.

Er du gået på pension?

Er du i gang med udbetalingen af din pension, så kan næste års udbetaling blive påvirket af årets negative afkast. Du vil opleve, at udbetalingen kan blive mindre end den udbetaling, du har i dag.

Men det vil stadig være samme generelle råd – vær tro mod din investeringsprofil. På den måde sikrer du dig, at du får opturen i investeringerne med, når markedet som forventet går opad igen.

En lavere udbetaling fra den løbende pensionsordning vil for nogen betyde, at de opnår en større udbetaling fra folkepensionens tillægsbeløb. Tillægsbeløbet reguleres nemlig ud fra de indtægter, man har ved siden af folkepensionen.

Som nævnt er mine råd generelle, og tager ikke forbehold for individuelle forhold. Hvis du er i tvivl, om du har den rigtige investering på din pension, så vil jeg anbefale, at du får lavet en investeringsprofil sammen med din rådgiver.

Læs mere om pension