Gør dit byggeri færdigt og flyt ind før nytår. Det betaler sig

Er du i gang med et byggeprojekt, så kan du med fordel få det færdigmeldt inden 1. januar 2024. Det gælder både for nybyggeri og ombygning – og hvis du har købt en projektlejlighed. Det er nemlig skæringsdatoen for, om du kan få en personlig skatterabat eller ej, når de nye boligskatteregler træder i kraft. Det kan altså få stor betydning for, hvad du skal betale i skat.

Ungt par maler værelse i hus eller lejlighed. Nybyg eller ombyg.

Af Jyske Bank

26. sep. 2023 10.00

Det nye og meget omtalte boligskattesystem træder i kraft den 1. januar 2024. Omstillingen til de nye regler giver anledning til nogle overgangsordninger, bl.a. en personlig skatterabat, der sikrer, at man ikke kommer til at stige i boligskat, selvom værdien er steget. For at få den personlige skatterabat skal du dog flytte ind senest den 31. december 2023. 

Færdigmeld dit byggeri inden nytår

Hvis du bygger om eller bygger til din bolig, er det således en god ide i at slå de sidste søm i byggeriet i år.

”Hvis ændringerne på boligen får værdien til at stige, så vil du miste en eventuel personlig skatterabat, hvis du først færdigmelder i 2024. Hvis du derimod kan melde byggeriet færdigt i år, så kommer værdistigningen ind under det gamle system, og dermed får du den personlige skatterabat,” siger Mikkel Høegh.

Færdigmeldingen skal ske til den lokale kommune, som kvitterer med en ibrugtagningstilladelse. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune.

De nye vurderinger forventes at lande i boligejernes e-Boks i løbet af 2025. Nogle har allerede fået en 2020 vurdering, mens langt de fleste kan slå deres bolig op på vurderingsstyrelsens hjemmeside og finde en foreløbig vurdering af ejendommen pr. 1 januar 2022. Denne foreløbig vurdering bliver boligejerne beskattet efter i 2024 – og så kommer der en efterregulering i 2025, når den endelige vurdering efter planen skal være klar. 

Apostrof

Hvis ændringerne på boligen får værdien til at stige, så vil du miste en eventuel personlig skatterabat, hvis du først færdigmelder i 2024.

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank

Vigtigt at flytte ind før årsskiftet

De nye regler har altså stor betydning for dem, der er i på vej i ny bolig.

”Hvis man bygger et nyt hus, og først flytter ind i 2024, så kommer man under det nye skattesystem og kan ikke få personlig skatterabat. Men den kan man få, hvis man får sin ibrugtagningstilladelse og flytter ind før årsskiftet,” siger Mikkel Høegh.

Det samme gælder for dem, der har købt en projektlejlighed i den dyre ende af markedet. Her kan der være økonomisk forskel på om indflytningsdatoen er i december eller januar, fordi der kan være personlig skatterabat til dem, der har boet i boligen i 2023.

Indflytningsdatoen er også vigtig, hvis du er i gang med at bygge et nyt og klimaeffektivt hus. Her er der nemlig stor sandsynlighed for, at vurderingen kommer op i den høje ende, fortæller Mikkel Høegh:

”Derfor vil du have en stor interesse i at få den personlige skatterabat. Den vil over tid spare dig for en ekstra regning. Og skatterabatten løber uendeligt, så længe du ejer boligen.” 

Personlig skatterabat sikrer dig mod stigning

Mikkel Høegh forklarer, at det er en politisk beslutning, at ingen personer skal betale mere, end de gør i dag. Derfor er der en overgangsordning, hvor personer med en bolig, der egentlig står til en højere skat, får en personlig skatterabat.

”Rabatten sikrer, at man ikke betaler mere, end man gør i dag, og den gælder så længe man bor i huset. På den måde rammer den højere skat først den næste ejer af boligen,” forklarer Mikkel Høegh.

Da rabatten beregnes ud fra situationen pr. 31. december 2023, skal man altså bo i boligen i år for at få den personlige skatterabat. 

Skattelettelse til 4 ud af 5 – andre får en højere skat fremadrettet

Mikkel Høegh minder i øvrigt om, at det nye skattesystem har til formål, at de offentlige vurderinger skal være tættere på de reelle salgspriser. Og det vil typisk sige, at de bliver meget højere, end de er i dag.

”Men samtidig skal det nye skattesystem være ’provenuneutralt’, og derfor har man sat satserne ned,” fortæller Mikkel Høegh og uddyber:

”Fire ud af fem vil opleve, at den nye ejendomsværdiskat er lavere end den nuværende, mens især lidt dyrere boliger og ejerlejligheder i de større byområder står til skattestigninger på sigt. Det gør, at ejendommene over tid alt andet lige vil blive mindre værd.”