Fortsat lave renter til boligejere med rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2020

De boligejere, der får rentetilpasset renten på deres realkreditlån pr. 1. oktober, kan glæde sig over negative renter i den kommende fastrenteperiode, mens boligejere der får genfastsat renten på deres bankboliglån pr. 1. oktober, kan se frem til negative basisrenter.

Hustag på parcelhus

Af Jyske Bank

24. aug. 2020 12.00

Hvis du er kunde i Jyske Realkredit og får rentetilpasset dit realkreditlån pr. 1. oktober, kan du være godt tilfreds. Renten på Jyske Rentetilpasningslån F1-F6 er alle negative. Renten vil i den kommende fastrenteperiode være lavere for Jyske Rentetilpasningslån F2-F6, mens renten på F1 er steget – men stadig negativ. Særligt boligejere med F5-lån oplever et betydeligt fald og vil kunne se effekten af de negative renter i den kommende fastrenteperiode.

Fart på gældsafvikling

Jo lavere renten er på dit lån, jo højere er afdragsbetalingen. Der gælder også hvis dit lån er afdragsfrit, idet negativ rente omregnes til afdrag. Det betyder, at farten sættes op på gældsafviklingen blandt kunder med Jyske F2-F6-rentetilpasningslån i den kommende fastrenteperiode, uanset om lånet er med eller uden afdrag.

For dig med et Jyske F2-F6-rentetilpasningslån vil du dermed allerede spare penge nu og få et større råderum i dit husholdningsbudget. Tilmed vil du fremadrettet betale renter og bidrag af en lavere restgæld. Samtidig gør det dig mere robust over for eventuelle fremtidige rentestigninger.

Husholdningens økonomi styrkes således både her og nu, samt på længere sigt.

For dig med et Jyske F1-rentetilpasningslån sættes farten på gældsafviklingen en anelse ned det kommende år. Men renten er fortsat negativ i den kommende fastrenteperiode, så afviklingen sættes ikke helt i bero.

Negative basisrenter på bankboliglån

Kunder med Jyske F1- og Jyske F5-bankboliglån, som skal have genfastsat deres rente pr. 1. oktober, kan se frem til en periode med negativ basisrente.

Kunder med F1-bankboliglån vil få en basisrente på -0,12% i den kommende periode. Det betyder en højere rente end i den forrige fastrenteperiode.

Kunder med et F5-bankboliglån kan glæde sig over, at basisrenten er fastsat til -0,20% på lån med afdrag og uden afdrag.