Forældrekøb skal ske af kærlighed - ikke som forretning

Studiestarten nærmer sig - og der bliver rift om de billige boliger. Hvor skal dit barn bo? Er forældrekøb en mulighed?

AfMikkel Høegh, Boligøkonom

29. jun. 2020 12.00

Jeg holdt godt øje med posten den dag. Havde han mon en tyk eller tynd kuvert med? I virkeligheden var det pjat, jeg var ret sikker på at komme ind på økonomistudiet – jeg opfyldte alle betingelser – alligevel var jeg spændt. Brevet var tykt og glæden og spændingen spredte sig i kroppen.

Så kom næste tanke: Nu skulle jeg flytte hjemmefra, og hvor skulle jeg bo?

Jeg endte i en andelslejlighed på 34 kvm., hvor jeg gav 24.000 kr. for andelen. Så var der godt nok også bad i kælderen. Jeg var lykkelig – og jeg kom til at kende mine naboer og deres morgenvaner rigtigt godt. Alle vidste, at det gjaldt om at komme ud i badkøen før hende, der læste til sygeplejerske. Ellers blev dagen presset fra start – eller man måtte nøjes med en truckervask på det sparsomme toilet. Jeg har dog en fornemmelse af, at den standard ikke dur hos dagens ungdom.

Udsigt til rekordmange nye studerende

Den 28. juli i år er dagen, hvor mange unge vil holde øje – ikke med posten, men med e-boksen, der nok vil blive flittigt opdateret. Her kommer svar fra uddannelsesinstitutionerne, om man er optaget. Coronatiden har gjort, at mange unge ikke kan tage på jordomrejser eller lignende, så det forventes, at rekordmange vil søge og blive optaget på de videregående uddannelser. Det kommer til at betyde noget for boligmarkedet.

Skal aviserne igen fortælle om unge, der starter med at bo i telt på campingpladser eller på anviste fodboldbaner? De vil få en noget anden studiestart end dem, der har fundet et fast sted at bo.

Er forældrekøb en god forretning?

Her er det jo så, at man som forældre gerne vil hjælpe, men hvordan er det nu med forældrekøb?

I forbindelse med finansloven 2020 blev det vedtaget, at skattefordelene ved at lave forældrekøb forsvinder. Hidtil var det sådan, at man som forældre kunne købe en lejlighed i virksomhedsskatteordning og få et rentefradrag på op til cirka 56 pct. af renteudgifterne. Det var en attraktiv mulighed – særligt hvis man betalte topskat. Den mulighed forsvinder pr. 1 januar 2021 – med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at også nuværende ejere af forældrekøb vil opleve, at det bliver dyrere at have en eller flere forældrekøbslejligheder.

Apostrof

Skattefordelen forsvinder pr. 1. januar 2021 - med tilbagevirkende kraft

I praksis bliver rentefradraget reduceret til at være op til 33,6 pct. som ved køb af en almindelig ejerbolig. Aktuelt er renten jo meget lav, så værdien af dette fradrag er også historisk lavt. Det ændrer dog ikke ved, at det er blevet mindre fordelagtigt.

En forældrekøbslejlighed til 2 millioner kr. – svarende til 47 kvm. i København eller 58 kvm. i Aarhus – vil i snit nok blive omkring 7.700 kr. dyrere om året, hvis man vælger fast rente. Samlet vil det så koste omkring 23.000 kr. årligt at forrente en sådan lejlighed. Vælger man lån med variabel rente – hvilket kræver at man kan kreditgodkendes til at kunne sidde med fastrente på 4 pct. – vil effekten være knap det halve.

Det at forældrekøb bliver dyrere bør betyde, at boligpriserne på de små lejligheder til gengæld falder i pris. Så over tid bliver effekten måske lidt mindre. Det ændrer dog ikke ved, at forældrekøb på den korte bane er blevet noget dyrere.

Hvad så med mulig boliggevinst og arveforskud?

Men kan man ikke få en stor gevinst ved at foretage et forældrekøb? Tjoh, hvis man er heldig kan boligpriserne godt stige, men de kan også falde. Så det skal man ikke regne med.

Apostrof

Hvis man er heldig, kan boligpriserne godt stige, men de kan også falde

Hidtil har der været en praksis om, at man kunne bruge forældrekøb til at give børnene en slags forskud på arv. Det var i form af, at man kunne overdrage lejligheden til 15 pct. under 2011-vurderingen på trods af, at markedsværdien reelt var noget højere. Denne praksis ophører reelt denne sommer i forbindelse med, at de nye ejendomsvurderinger sendes ud. Herefter vil man kunne overdrage til 20 pct. under den aktuelle vurdering, men da den aktuelle vurdering vil være tættere på markedsværdierne, vil den være meget højere end 2011-vurderingen. Vi ser derfor lige nu, at mange er i gang med at overdrage deres forældrekøb til deres børn, inden at de nye vurderinger begynder at blive sendt ud. Det sker fra 1. juli i år.

Vi står tilbage med kærligheden

Vi står der, hvor forældrekøb er noget, man skal gøre af ren kærlighed til sit barn. Noget man skal gøre for at hjælpe barnet på vej til en god start på livet – og ikke fordi man tænker, at det er et godt alternativ til pensionsopsparing, forskud på arv med videre.

Apostrof

Vi står der, hvor forældrekøb er noget man skal gøre af ren kærlighed til sit barn

Generelt tror jeg der i år vil blive rift om studie- og ungdomsboligerne. Mange af de nyere boliger har i de større byer en leje, der er højere end den månedlige SU. Det betyder, at mange forældre må spæde til, med mindre de unge skal tage arbejde eller SU-lån.  Så det man må overveje er, hvordan man vil spæde til.

Forældrekøb er stadig en mulighed, men det er altså blevet noget dyrere, end det var for år tilbage.


Smartphone på Jyskebank app'en


Brug for en snak om forældrekøb?

Ring til os på tlf. 89 89 89 89
eller
Bliv kontaktet