Flere boligejere går fra en positiv til negativ rente på deres rentetilpasningslån pr. 1. april

Mange af de boligejere, der får rentetilpasset eller genfastsat renten på deres realkreditlån eller bankboliglån pr. 1. april, får sat skub i nedbringelsen af deres gæld den kommende fastrenteperiode.

Moderne hus med stort vinduesparti

Af Jyske Bank

Feb 28, 2020, 12:00

Hvis du er kunde i Jyske Realkredit og får rentetilpasset dit realkreditlån pr. 1. april, kan du være godt tilfreds. Renten på Jyske Rentetilpasning F1-F6 er alle negative, og renten vil i den kommende fastrenteperiode være lavere end i den forrige. Flere kunder vil opleve at gå fra en positiv til en negativ rente på deres rentetilpasningslån.

Fart på gældsafvikling

Jo lavere renten er på dit lån, jo højere er afdragsbetalingen. Men hvad hvis dit lån er afdragsfrit? Her gælder det samme i øjeblikket, idet negativ rente omregnes til afdrag. Dermed bliver der sat fart på gældsafviklingen blandt kunder med rentetilpasningslån, uanset om lånet er med eller uden afdrag.

At der er fart på gældsafviklingen har flere fordele. Blandt andet vil du spare penge, fordi du fremadrettet vil betale renter og bidrag af en lavere restgæld. Og dertil gør det dig mere robust over for eventuelle fremtidige rentestigninger. Samtidigt får du allerede glæde af de lave renter nu i form af et større råderum i din daglige økonomi.

Det styrker således husholdningens økonomi - ikke bare lige nu, men også på længere sigt.

Lavere ydelser på bankboliglån

Også kunder med bankboliglån kan nu se de lave renter afspejlet i deres boliglån. Kunder med Jyske F3 bankboliglån, som skal have deres rente genfastsat pr. 1. april kan se frem til en treårig periode med negativ rente, og en lavere rente end i den forrige fastrenteperiode. Det giver ekstra råderum i det økonomiske budget.