Fleksibilitet og frihed bliver vigtigt for boligejerne

Under corona har boligejerne i høj grad konsolideret sig, og de kraftige prisstigninger har øget boligejernes formuer. Fremadrettet tror jeg, at fleksibilitet og frihed bliver vigtige ting. Corona har ændret i den måde, vi tænker og arbejder på. Vi ønsker fleksibilitet til at få styret vores udlængsel og opleve verden med vores nære, mens vi kan. Vi ønsker fleksibilitet til et moderne arbejdsliv, hvor vi har plads til hjemmekontor. Vi ønsker fleksibilitet i vores boligfinansiering, så vi kan tilrettelægge vores liv og mærke friheden.

Jyske Bank-logo foran bygning med 'Hvad er frihed for dig'-plakat i vinduet, boligøkonom Mikkel Høegh

AfMikkel Høegh, boligøkonom

21. mar. 2022 09.45

Hvad er frihed for dig? Sådan lyder et slogan, min bank har brugt siden starten af corona. Det er egentlig et meget godt spørgsmål, som mine gode kollegaer i kommunikationsafdelingen har funderet over. Der findes ikke bare ét rigtigt svar – svaret er individuelt. Det som er frihed for mig, er noget andet for dig.

Dansk udlængsel og tyskerne tilbage

Efterhånden er vi kommet om på den anden side af corona. Det er dejligt, selv om der lige nu ikke er så meget at fejre, hvis man tager verdenssituation in mente. Det ændrer dog ikke på, at jeg aktuelt mærker en kæmpe udlængsel blandt danskerne. Som bekendt er jeg ikke aktieanalytiker, men jeg tror, den hårdt prøvede rejsebranche får en dejlig sommer. I hvert fald kan jeg se af statistikkerne, at danskerne ikke i samme grad har booket danske feriehuse i sommerferien.

Antallet danske feriehusbookninger er faldet med 34 pct. Så rigtigt meget tyder på, at danskerne vil andre steder hen end de danske klitter.  Det gode er, at tyskerne til gengæld er på vej tilbage, så også feriehusejerne går en god sommer i møde. Samlet er der i skrivende stund således booket flere husuger end på samme tidspunkt i fjor.

Ny værdifølelse og stor friværdi

Forleden dag var der en journalist, der spurgte mig om min mavefornemmelse i forhold til boligmarkedet. Jeg ved ikke rigtigt, om økonomer har en sådan. Umiddelbart foretrækker jeg, at de tendenser jeg ser og analyserer, er baseret på fakta. Når det er sagt, så fornemmer jeg alligevel, at den udlængsel, som man kan spore i statistikerne, ikke blot handler om at rejse ud i sommerferien. I min optik har corona lært os at sætte mere pris på de nære værdier.

Den fornemmelse for nye og lidt blødere værdier baserer jeg også på de mange gode samtaler, jeg løbende har med kunder ved seminarer, boligaftner med videre. Det er en værdifølelse, der munder ud i et større behov for fleksibilitet. Og som kommer til at ændre den måde, hvorpå vi lever og bruger vores ressourcer.

Blandt boligejerne er der under corona sket en voldsom formueopbygning. Alene fordi boligmarkedet steg med knap 20 pct. i de to år, der er gået siden første nedlukning, ramte os. Det svarer til, at friværdien i et gennemsnitligt hus er steget med knap 400.000 kr.

Fleksibilitet til at realisere drømme

For mange mennesker svarer den øgede friværdi til en ekstra årsløn, idet der jo er tale om en skattefri værdistigning. Da boligejerne i forvejen var velkonsoliderede, vil jeg ikke være overrasket, hvis flere ønsker at bringe noget af formuen i spil for at skabe en mere fleksibel hverdag.

Det kan være drømmen om en rejse til den anden side af jorden, mens børnene endnu er små, eller det kan være at købe en bolig med et ekstra værelse, så hjemmearbejdet bliver nemmere. Det kan også være det mere snusfornuftige valg – at få sat gang i energirenoveringen, så man ikke en anden gang skal blive overrasket over en høj varmeregning. Måske er det nu, man skal skifte bilen til en elektrisk model? Eller det kan være et mere beskedent ønske om at blive boende i boligen længst muligt og bruge af formuen på den måde.

Har man nedbragt sin gæld ned til under 60 pct. af boligens værdi, så har man god mulighed for at realisere sine ønsker ved at bringe noget af murstenenes værdi i spil. Man kan nemlig vælge at gøre brug af afdragsfrie lån.

Det moderne realkreditlån er fleksibelt

Det er naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at alt gæld skal betales tilbage en dag, men mange har sparet så meget op i både pensionsordninger, friværdi og frie midler, at der ikke er noget ufornuftigt i at bruge lidt af formuen fra huset. Der er jo ikke meget fornuft i at opbygge så stor en formue, at man ikke nå at bruge den, mens man er rask og rørig. 

Som nævnt tror jeg, at fleksibilitet bliver en stor ting, lige som jeg synes, der en tendens til, at vi fremadrettet er knap så materialistiske. Ønsket om fleksibilitet og frihed er vi nødt til også at tænke ind i noget så traditionelt som vores realkreditlån. I perioder vil det moderne menneske arbejde meget og spare op, og i andre perioder vil man tage sig frihed til at være sammen med ens nære. Set i den kontekst er Jyske Frihed et moderne realkreditlån med mulighed for op til 30 års afdragsfrihed.