Få svar på 20 aktuelle boligspørgsmål

Jyske Banks boligøkonom, Mikkel Høegh, følger op på de mange spørgsmål, der kom til webinaret om investering og udviklingen i boligrenterne. Få svar på boligspørgsmål i denne coronatid.

Hustage og himmel med skyer

AfMikkel Høegh, Boligøkonom

May 06, 2020, 12:00

"My home is my castle" - sådan cirka sagde advokaten og politologen Sir Edward Coke i 1628.

Det kunne jeg i sandheden mærke, da jeg forleden deltog i et webinar om investering og udviklingen i boligrenterne. Der kom mange spørgsmål og tusind tak for det. Jeg skulle dele tiden med min gode kollega, Ib Fredslund Madsen, og derfor kunne jeg ikke nå at svare på dem alle. Der kommer derfor flere svar her.

Hvis du ikke kan finde dit spørgsmål, så prøv at se om der er ét, der ligner. Ellers tag endelig fat i din egen rådgiver.


Boligejer i corona-situationen


Er det et dårligt tidspunkt at låne penge til renovering af bolig pga. usikkerhed i forbindelse med corona? Er det bedre at se tiden an?
Lige nu synes der, at være en masse ledig kapacitet i byggebranchen, hvorfor man kan få et godt tilbud. Så hvis du synes, du står godt rustet rent økonomisk, og har det godt i maven med det, så spring ud i det. Men forudsætningen bør være, at det er behovsdrevet, og at du har en lang tidshorisont. Er du usikker på fremtiden, så vent.

Er uheldet ude og bliver jeg arbejdsløs, vil Jyske Bank så være positiv over for en omlægning af et boliglån?
Udgangspunktet er altid en individuel vurdering. Der findes flere typer værktøj i vores værktøjskasse i forhold til at hjælpe. Ét af dem er at forlænge løbetiden på gælden, men det afhænger bl.a. af ejendommen og den øvrige gæld.

Det vigtige i denne situation er, at du tager fat i din rådgiver, så tidligt som muligt. Jo tidligere rådgiveren bliver inddraget desto større er chancen for, at I finder en løsning, der passer dig og banken. Husk på, at alle har interesse i, at man på bedste vis får reddet stormen af.

Hvordan ser fremtiden ud for omlægning af lån til nyt afdragsfrit lån i forbindelse med pensionering pga. coronakrisen?
I princippet kan der tilknyttes afdragsfrihed til alle realkreditlån. En sådan omlægning er dog risikoforøgende, hvorfor din ejendom og din økonomi skal vurderes.

Kan du nøjes med at belåne din bolig med under 60 pct., er der gode muligheder for, at få omlagt til ny afdragsfrihed. Det er dog altid en individuel vurdering, hvorfor det bedste, du kan gøre, er at få en dialog med din rådgiver.

Vil andelsboliger blive ramt hårdere grundet denne situation? Og hvad med i forhold til boligaftalen vedr. §5.2?
Boligaftalen du nævner – det såkaldte Blackstone indgreb - rammer andelsboligerne efter vores vurdering. Det er også Boligministerens holdning, hvis man læser i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Det er klart, at når der så samtidig indtræffer et økonomisk tilbageslag, så kan andelsboligmarkedet næsten ikke undgå at blive ramt. Så det er desværre vores forventning.


Køb og salg af bolig netop nu


Er det er dårligt tidspunkt at købe og sælge hus?
Lige nu er der enorm usikkerhed om, hvad de økonomiske udsigter er på den korte bane. Det præger også boligmarkedet. Det skal man i hvert fald være opmærksom på, hvis man skal købe eller sælge et hus. Det man skal trykprøve er, om det er lige nu, at man evt. vil spænde sig hårdere for rent økonomisk - eller man har mulighed for lige at se tiden an.

Hvis man lige har set sin drømmebolig og har økonomi til det, i kombination med en lang tidshorisont, så kan det godt være nu, man skal slå til.

Salg: I forhold til de priser, der er på boligerne lige nu, skal man være opmærksom på, at de nok er sat af en ejendomsmægler før coronaen brød ud, hvorfor man skal være indstillet på at forhandle om et eventuelt afslag – eller vente, hvis man kan.

Generelt: På kort sigt er boligmarkedet gået ned i gear, og vi må forvente at boligpriserne kommer til at falde. På lang sigt bør Coronakrisen ikke få nogen betydning for boligpriserne.

Jeg overvejer at investere i nummer to bolig til udlejning. Hvornår tror I, at boligmarkedet når bunden? Og synes I, det er en fornuftig idé i den nuværende situation?
Vi tror, boligpriserne skal falde på den korte bane. Hvornår vi rammer bunden, er svært at svare på, det afhænger af krisens længde og dybde. Boligmarkedet var sundt inden krisen, så et godt bud kan være, at det forholdsvist hurtigt, vil begynde at rette sig igen. Det kan eksempelvis være eftersommeren - med mindre der kommer en såkaldt bølge to af corona-udbrud.

Hvorvidt det er en god idé at købe en bolig nummer to med blik på udlejning, afhænger af hvor stærk din økonomi er. Normalt er det sådan, at flere vælger at bo til leje, når der er krise i økonomien, fordi et lejemål er nemmere at komme ud af, hvis man får behov for fleksibilitet.

Hvad er klogt, hvis man er førstegangskøber?
Her er det vigtigt at finde ud af, hvad man er til. Er man til fast eller variabel rente? Læs mere om de forskellige låntyper.

Når man er førstegangskøber, har man ofte belånt sin ejendom relativt højt. Har man en høj gældsætning, er der i forhold til den såkaldte god-skik-bekendtgørelse restriktioner på de valg af lån, man kan gøre. Der er færrest restriktioner ved at vælge et fastforrentet lån. Her skal man også bare godkendes til den aktuelle rente. Ønsker man variabelforrentede lån, skal man godkendes til fastforrentede lån med 4 pct. i rente.

Hvad med investering i sommerhuse?
Handlen med sommerhuse var blevet populært allerede før coronakrisen. Det er efter nogle år, hvor det marked ellers har haft det svært. Meget tyder på, at coronakrisen ikke har gjort sommerhusene mindre populære, så det ser ud til, at der sker noget på det marked. I den forbindelse synes jeg dog man skal huske på, at sommerhuse er luksusgoder, dvs. de falder normalt i pris, når vi går ind i en lavkonjunktur. Mit råd er derfor, at man køber dem med henblik på brug og langt ejerskab, fremfor efter en jagt på en hurtig gevinst.


Rentesituationen


Hvad er prognosen for renten de næste 5 år?
Jo længere ud i fremtiden man prøver at spå om renten, desto mere usikkert bliver det. Men selv på et 5 års sigte er vores forventninger, at renten vil forblive lave. Dels vil centralbankerne gerne understøtte økonomierne, dels vil centralbankerne skæve til, at staterne lige nu stifter en masse gæld.

Er der et godt tidspunkt at omlægge sit boliglån, hvis man tegnede det, da renten var lav?
Har du et 2 pct. lån, vil det ikke være dumt at omlægge lånet til et lån med 1 pct. i rente. Har du lån med 1,5 pct. så bliver besparelsen for lille.

Hvor stor indflydelse har den amerikanske økonomi for boligrenten herhjemme?
Udviklingen i den amerikanske økonomi har stor betydning. Det er trods alt stadigvæk verdens største økonomi. Jeg plejer at sige, at hvad der sker i USA, har betydning for den lange rente, dvs. de fastforrentede lån, mens pengepolitikken i Europa bestemmer udviklingen på de variabelt forrentede lån. Det er måske lidt for simpelt, men passer meget godt i store træskolængder. De lange renter er nemlig noget mere præget af konjunktursituationen i verdensøkonomien, end de korte renter er.

Har renten historisk set tendens til at falde eller stige under og efter en finansiel krise?
Det har ofte været sådan, at renten er steget i begyndelsen af krisen for efterfølgende at falde. Det så vi i forbindelse med finanskrisen, og det har vi også set med coronakrisen. Lige nu er renten faldet tilbage til et niveau, der nogenlunde svarer til niveauet fra før coronakrisen brød ud.

Er det rentabelt at omlægge flekslån?
Skal du omlægge sit flekslån, skal det være fordi, du er utryg ved at din ydelse kan ændre sig i takt med renten. Er du ikke utryg, synes jeg ikke, der er nogen grund til at lave noget om. Et flekslån er trods alt noget billigere end et fastforrentet lån. Skulle der være refinansiering i dag, så ville renten på alle typer af flekslån formentlig blive negativ.

Har I en anbefaling, når man skal refinansiere til efteråret?
Jeg vil vente til oktober. Det er billigere at ændre på sit lån i forbindelse refinansieringen, og lige nu kan jeg ikke få øje på, hvad der skal ændre sig markant til oktober.

Hvordan holder jeg øje med om det kan betale sig at udskifte mit CIBOR3 lån til fast rente. Jeg ønsker ikke at øge min restgæld væsentligt?
Når man har et lån, der er baseret på CIBOR3 har man et lån, hvor renten er meget omskiftelig og derfor også typisk vil have en meget lavere rente end på lån med fast rente. Skal man skifte væk fra et variabelt forrentet lån, skal det være fordi, man vil skifte rentestrategi. Hvornår det er mest optimalt ved ingen, så det har meget gøre med din mavefornemmelse. Noget der normalt får de korte renter til at stige, er tiltagende inflation og vækst eller usikkerhed omkring kronen og den finansielle sektor. 

Er F3-lån stadig attraktiv?
Ja, renten på F3-lån er i en historisk sammenhæng fortsat meget lav. Godt nok er renten steget en lille smule efter udbruddet af corona, men renten er stadigvæk negativ og dermed meget lav i en historisk sammenhæng.

Jeg fik i starten af februar måned et tilbud på et 30-årigt afdragsfrit boliglån - vil det være en mulighed på samme betingelser på nuværende tidspunkt?
Ja, et lånetilbud gælder i seks måneder. Og også selv om obligationen bag lånet er kommet over kurs 100. Er dit lån større end 3 millioner, skal du imidlertid være opmærksom på, at såfremt det udbetales til en kurs over 100, så kan det ikke omlægges i et år.

Hvilke muligheder er der for afdragsfrihed?
Som udgangspunkt kan der tilknyttes ti års afdragsfrihed til alle realkreditlån, hvis ens økonomi ellers er stærk nok. Har man en meget høj belåning, i forhold til sin indkomst eller ejendom, er der restriktioner på mulighederne for afdragsfrihed, som følge af den såkaldte god-skik-bekendtgørelse. Har man en meget stærk økonomi, og en lav belåning, kan der være mulighed for at få op til 30 års afdragsfrihed i form af Jyske Frihed. 


Konverteringer


Renten for et lån med afdragsfrihed er som udgangspunkt højere end et med afdrag. Ved omlægning kan jeg så udnytte den højere rente til en større gevinst, eller er der andet, der spiller ind her?
Helt rigtigt. Renten er lidt højere på et lån med afdragsfrihed end på et tilsvarende lån uden afdragsfrihed. Når vi taler fastforrentede lån, skyldes det den lidt lavere kurs - og deraf højere rente - at ejerne af obligationerne bag lånet skal vente lidt længere tid på sine penge.

Derfor er kursfølsomheden på lån med afdragsfrihed også større. Dvs. at kursen på lånet er mere følsom i forhold til ændringer i renten. Det betyder, at hvis renten stiger, så vil et lån med afdragsfrihed falde mere i kurs end et tilsvarende lån med afdrag. Det betyder, at man kan opnå en større restgældsreduktion. Så er man typen, der spekulerer i størst mulig opkonverteringsgevinst, så bør man vælge lån med afdragsfrihed. 

Renten for et lån med afdragsfrihed er som udgangspunkt højere end et med afdrag. Ved omlægning kan jeg så udnytte den højere rente til en større gevinst ved omlægning, eller er der andet, der spiller ind her?
Helt rigtigt. Renten er lidt højere på et lån med afdragsfrihed end på et tilsvarende lån uden afdragsfrihed. Når vi taler fastforrentede lån, skyldes den lidt lavere kurs -  og deraf højere rente -  at ejerne af obligationerne bag lånet skal vente lidt længere tid på sine penge.

Derfor er kursfølsomheden på lån med afdragsfrihed også større. Dvs. at kursen på lånet er mere følsom i forhold til ændringer i renten. Det betyder, at hvis renten stiger, så vil et lån med afdragsfrihed falde mere i kurs end et tilsvarende lån med afdrag. Det betyder, at man kan opnå en større restgældsreduktion. Så er man typen, der spekulerer i størst mulig opkonverteringsgevinst, så bør man vælge lån med afdragsfrihed. 


Smartphone på Jyskebank app'en


Brug for en snak om bolig? 

Ring til os på tlf. 89 89 89 89 
eller bliv kontaktet af en rådgiver