Er Arne-pensionen og efterløn vejen til det gode liv?

Valgkampen er skudt i gang – mellem linjerne – selvom der i skrivende stund ikke er udskrevet valg endnu. Et af de store emner er, om tidlig pension (Arne-pension) og efterløn har en fremtid. En del af debatten går på, om tidlig pension og efterløn svarer til hinanden. En anden handler om selve retten til at kunne trække sig tidligere tilbage, når vi er nedslidte. Giver tidlig pension os reelt denne ret – og opfylder det dine behov og forventninger? Eller er der andre og bedre muligheder?

Formue økonom Bettina Brask. I baggrunden en hånd, der holder hånden på en patient i sygeseng

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

29. aug. 2022 10.50

Jesper er tømrer, han er født i 1970 og har indtil videre beholdt sin efterlønsindbetaling. Han har spurgt mig, hvad Arne-pension, efterløn og andre ordninger egentlig betyder for ham.

Jeg ved, at mange går og tumler med de samme tanker – så her er mit forsøg på at gøre både ham og dig klogere på, hvilke muligheder der reelt er for at holde op med at arbejde, hvis du bliver nedslidt før din folkepensionsalder. Eller hvis du bare ønsker at træde tidligere tilbage. 

Først nogle fakta om Jesper, der altså fylder 63 år i 2033. Han startede på arbejdsmarkedet, da han var 20 år. Han havde lige fået studenterhuen på men besluttede, at han ikke ville gå den boglige vej. Han ville være håndværker. Nu har han arbejdet 32 år som tømrer, og han kan vælge at gå på folkepension som 69-årig efter 49 år på arbejdsmarkedet.

Seniorpension er for dig, som er nedslidt

Lad os starte med at kigge nærmere på seniorpension. Den kan du søge, hvis kroppen siger fra, og din arbejdsevne er nedsat, så du kun kan arbejde op mod 15 timer om ugen. For at få seniorpension skal du have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet – det svarer til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse. Det opfylder Jesper, da han har været på arbejdsmarkedet siden 1990.

Ordningen minder om førtidspension, men er særlig ved, at du ikke skal arbejdsprøves. Der tages i stedet udgangspunkt i dit helbred og de udfordringer, som du har haft ved at arbejde i dit nuværende job.

Ved seniorpension kan du opnå en ydelse, der svarer til førtidspension og reguleres ud fra dine øvrige indkomster, og om du er enlig eller samboende. Maksimal udbetaling er 232.320 kr. om året.

Fra 1. januar 2023 vil ægtefællens arbejdsindkomst ikke blive modregnet, og hvis et kommende lovforslag bliver vedtaget, så vil din egen arbejdsindkomst ikke give modregning. Kun øvrige indkomster, som fx pensionsudbetalinger.

Tidlig pension er for dig, som har været mange år på arbejdsmarkedet

Der er flere krav, der skal opfyldes for at få tildelt tidlig pension (Arne-pension). Det kræver nemlig, at du er startet tidligt på arbejdsmarkedet – som 16-19-årig, og at du derefter har haft en fast tilknytning til det. Her skal du opfylde en bestemt anciennitet. Opfylder du kravene, så kan du opnå ret til tidlig pension i tre år.

Kravet til anciennitet afhænger af, hvornår du er født – og udregnes på baggrund af dine ATP-indbetalinger. Da Jesper er født i 1970, så skal han opfylde anciennitetskravet som 63-årig. Det betyder, at han skal have 46 års anciennitet for at opnå tre års tidlig pension.

Men, da Jesper først startede på arbejdsmarkedet som 20-årig, så kan han faktisk ikke benytte sig af tidlig pension, selv om han skulle blive nedslidt af arbejdet som tømrer.

Den maksimale årlige ydelse, du kan opnå på tidlig pension, er 164.880 kr. Ydelsen vil blive reduceret, hvis din pensionsformue ligger over to mio. kr.

Efterlønnen er for dig, som har valgt den og betalt til den

Jesper har indbetalt til efterlønnen i mange år, og han har fravalgt at få den udbetalt skattefrit i de perioder, hvor der ellers har været mulighed for det.

Med efterlønnen har du mulighed for at trække dig helt eller delvis ud af arbejdsmarkedet tre år før din folkepensionsalder. Det var en mulighed, du selv tilvalgte, da du tilmeldte dig ordningen og begyndte din indbetaling. Foruden at være tilmeldt ordningen – så skal du være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, den dag du får efterlønsbeviset.

Udover retten til efterløn, så har du også mulighed for at optjene en skattefri præmie, hvis du bliver på arbejdsmarkedet helt frem til din pensionsalder. Det gælder også, hvis du går på efterløn, men fortsætter med at arbejde.

Husk også, at din efterlønsordning handler om mere end penge. Din efterløn giver dig også en garanti for et seniorjob, hvis du mister dit job, og din dagpengeret udløber, når der er mindre end fem år, til du kan gå på efterløn. Det er netop denne tryghed, der har fået Jesper til at bevare sin efterlønsordning.

Den maksimale udbetaling, som du kan opnå på efterløn, er på 232.212 kr. om året. Vær opmærksom på, at din udbetaling vil blive reduceret afhængig af din pensionsformue.

Du kan også lave din egen ret til tidlig tilbagetrækning

For Jesper har garantien for et seniorjob altså været grunden til, at han ikke har ladet sig friste af tilbuddet om at få efterlønsordningen udbetalt. Men hvis nu efterlønsordningen bliver udfaset, så har Jesper samtidig fulgt mit råd om sideløbende at spare op på en aldersopsparing. På den måde skaber han sin egen frihed – og så kan han vælge at gå på sin egen selvfinansierede tidlige pension tre år før folkepension.

Vil du ligesom Jesper gerne have friheden til selv at vælge, så er det min anbefaling, at du tager fat i en rådgiver i banken. Med en god formuerådgivning kan du sikre dig den størst mulige værdi af dine indkomster og din opsparing. Dermed er du godt på vej mod at sikre dig det gode liv, som du ønsker.