En fremtidsfuldmagt giver dig tryghed

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver så syg eller svækket, at du ikke kan varetage dine egne interesser. På den måde kan du give dig selv en god følelse af tryghed.

Mand får ildebefindende og tager sig til hjertet

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

17. aug. 2023 15.00

Min gode veninde fik det dårligt på sin ferierejses sidste dag. Så dårligt, at hun måtte søge lægehjælp. Her fik hun den besked, at det var et hedeslag, så hun var helt rolig ved at tage flyveren hjem.

Hjemme i Danmark fik hun det dog ikke bedre – så dagen efter hjemkomsten kontaktede hun lægevagten, som fik hende indlagt. Det viste sig, at ’hedeslaget’ i virkeligheden havde været en blodprop i hjertet. Heldigvis har hun det godt efter omstændighederne og får nu den rette behandling.

Men når uheldet er ude, så bliver man bevidst om, hvor hurtigt livet kan ændre sig. Og hvor vigtigt det er at give sig selv den tryghed, at man ved, hvem der står klar til at varetage ens interesser, hvis man en dag ikke længere er i stand til selv at træffe de vigtige beslutninger. 

Den tryghed kan du give dig selv med en fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge en eller flere personer, der får fuldmagt til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du selv mister evnen på grund af sygdom, mental svækkelse eller lignende. Enten i en kortere periode eller for altid. Du kan fx give fuldmagt til din ægtefælle, et eller flere voksne børn eller andre familiemedlemmer – eller en god ven.

Du kan vælge at lave en fremtidsfuldmagt, hvor én fuldmægtig skal sikre dine interesser i både økonomiske og personlige forhold – men du kan også dele ansvaret op. Du har nemlig mulighed for at vælge en eller flere fuldmægtige, som du har tillid til kan varetage dine personlige forhold, fx adgang til at søge om hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal. Og så kan du vælge en eller flere andre, som egner sig bedre til at varetage dine økonomiske interesser, lige fra løbende udgifter til salg af ejendom eller låneomlægning.

Du skal naturligvis give fuldmagten til personer, du har fuld tillid til (også i fremtiden) – og sørg for at I får en god snak om, hvad det indebærer at være fuldmægtig. På den måde sikrer du dig, at vedkommende har både evnen og viljen til at påtage sig opgaven, og at personen kender dine ønsker og holdninger.

Og du kan være helt rolig – fuldmagten træder først i kraft, hvis du engang i fremtiden mister evnen til selv at varetage dine egne interesser. Det er Familieretshuset, der skal afgøre om fuldmagten kan træde i kraft, og det sker bl.a. ud fra en lægelig vurdering.

Hvordan oprettes fremtidsfuldmagten?

Som udgangspunkt skal fremtidsfuldmagten oprettes og underskrives digitalt på tinglysning.dk. Efter oprettelsen skal du så møde personligt op og bekræfte dine ønsker over for en notar ved byretten.

Er du fritaget fra kravet om digital selvbetjening og e-post, så skal du henvende dig til Familieretshuset i stedet for byretten.

Hvis du senere ønsker at ændre i din fremtidsfuldmagt, så skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, der erstatter den tidligere. Det er ikke muligt bare at rette i den eksisterende fremtidsfuldmagt.

Vigtigt at den laves rigtigt

Når du laver en fremtidsfuldmagt, så skal du tage klar stilling til, hvad den fuldmægtige skal kunne beslutte.

Som eksempel kan den fremtidsfuldmægtige som udgangspunkt ikke give gaver på dine vegne udover fx fødselsdagsgaver, julegaver og bryllupsgaver. Du kan dog skrive ind i fuldmagten, at personen skal kunne give gaver ud over dette, fx pengegaver til dine børn. Rammerne for gaverne skal dog være præcise og være nøje fastlagt i fremtidsfuldmagten – det gælder også, hvis den fuldmægtige selv skal have en pengegave.

For at sikre at fremtidsfuldmagten opfylder alle dine ønsker, så kan du med fordel sætte dig roligt ned og liste dine ønsker og tanker op, inden du skriver dem ind i fuldmagten. Og husk, det er vigtigt, at du får beskrevet dine ønsker fyldestgørende og korrekt. Du vælger selv, hvad din fremtidsfuldmagt skal indeholde – men det er min klare anbefaling, at du sørger for at få den rette bistand og rådgivning. Det sikrer, at din fremtidsfuldmagt bliver formuleret så klart, at den ikke er til at misforstå.