Du kan lige nå at indbetale ekstra pension med skattefradrag

Den første sne er faldet, julen nærmer sig – og inden vi ser os om, er året gået. Men inden vi skåler nytåret ind, så er det vigtigt at slutte året godt af. Også på din pensionsordning.

Formueøkonom Bettina Brask, illustration der viser at 2022 nærmer sig

AfBettina Brask, Formueøkonom

Dec 10, 2021, 09:00

Når først vi har skålet nytåret ind, så kan man ikke ændre på sine pensionsindbetalinger. Derfor vil jeg råde til, at man her i december lige får set efter, om man har lavet de pensionsindbetalinger, man gerne vil have.

Jeg bliver ofte spurgt, om det virkelig altid kan betale sig at indbetale på pension. Hertil er mit svar, at det afhænger af den enkeltes ønsker, behov og skattemæssige vilkår, og så er alderen også afgørende. Jeg vil alligevel prøve at komme med nogle generelle input og anbefalinger, som kan give lidt mere afklaring.

Hvorfor skal du indbetale på pension?

Pension er med til at sikre en god seniorindkomst, så du kan opnå det seniorliv og den frihed, du ønsker. Fordelen ved pensionen er derudover, at du har en lav beskatning af det afkast, som du opnår på opsparingen, nemlig kun 15,3 %.

Du kan indbetale på aldersopsparing, ratepension og livsvarig livrente. Aldersopsparingen er uden fradragsret, det betyder, at du ikke får fradrag for indbetalingen – til gengæld bliver du ikke beskattet af udbetalingen. Derfor er indbetalingen på aldersopsparing altid en god ide, uanset hvilken beskatning du har af din indkomst. Det eneste tidspunkt, hvor du skal være opmærksom er, hvis du er med i efterlønsordningen og er tæt på mulig udbetaling – og ønsker at benytte dig af den. Så kan en indbetaling ikke altid svare sig, da den giver modregning i efterlønnen. Det gælder også, hvis du ønsker at benytte dig af Tidlig Pension.  

For både ratepension og livsvarig livrente gælder det, at du får fradrag i samme skatteår for indbetalingerne i topskatten, når din private indbetaling holder sig under beløbsgrænserne – 58.500 kr. for ratepension og 53.800 kr. for livsvarig livrente (2021). På den livsvarige livrente kan du dog indbetale større beløb, hvis du fratrækker det over en 10-årig periode. Du kan også vælge at indbetale via din løn, så er den eneste begrænsning, at det skal kunne indeholdes i din løn.

Modregning og ekstra pensionsfradrag

Den dag du starter udbetaling af ordningerne med løbende udbetaling, skal du betale personlig indkomstskat af beløbet. Har du opnået fradrag i topskatten og får din udbetaling i bundskatten, så har du fået en god skatterabat.

Løbende pensionsudbetalinger kan give modregning i de offentlige ydelser, derfor indførte man i 2018 det ekstra pensionsfradrag, som skal kompensere for modregningen. Det ekstra pensionsfradrag får man for pensionsindbetaling op til 74.700 kr. (2021), som man har privat eller får fra arbejdsgiver. Størrelsen af pensionsfradraget afhænger af ens alder samt indskuddets størrelse.

Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 32 % af indskuddet. Det svarer til en skatteværdi på cirka 8,2 % i en gennemsnitskommune. Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 %.

Det korte svar – med plads til tvivl

Min korte svar er, at en ekstra indbetaling på pension i mange tilfælde kan være en rigtig god ide, som kan skabe skatterabat nu – og glæde og frihed senere i livet.

Du skal dog være særlig opmærksom, hvis du har et ønske om snart at overgå til en seniortilværelse, og er i tvivl om en ekstra indbetaling kan betyde modregning. Er det tilfældet, så vil jeg råde dig til at tage en dialog med din rådgiver. Det er i øvrigt altid en god ide, hvis du er lidt i tvivl.

Læs mere