Døden er værd at tale om

Hvordan vælger man mellem skiftet og uskiftet bo, når man lige har mistet sin kære? Det er værd at tale om mulighederne, før du eller din bedre halvdel står alene tilbage.

I forggrunden formueøkonom Bettina Brask, i baggrunden en ældre mand der drikker kaffe med en person med ryggen til

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

09. maj 2022 09.30

Døden er svær at tale om – men også værd at tale om. For mange oppe i årene, betyder det faktisk meget at få talt om døden. Min egen far er meget åben omkring døden: ”Den kommer til os alle,” som han siger. Han har også gjort en mappe klar med de vigtigste papirer, og han opdaterer den løbende. Jo, min far er af den gamle skole, hvor det digitale ikke har vundet frem.

Da min mor døde, valgte min far at sidde i uskiftet bo, som mange vælger efter et langt, trygt ægteskab. Men er det altid den rigtige beslutning? Eller vil et skifte af boet kunne give flere fordele til den efterladte?

Beslutningen skal træffes i en periode, hvor man er ramt af sorg, og hvor der er andre ting, som fylder. Derfor kan man med fordel tage snakken inden døden, så man er klar til at træffe den rigtige beslutning.  

Hvad er forskellen på skiftet bo og uskiftet bo?

At skifte et bo betyder, at jeres fælles formue – fællesboet – gøres op, når den ene ægtefælle dør.

Hvis du som den efterladte vælger at skifte boet med det samme, så skal du udbetale arv til dine børn eller andre livsarvinger. Udgangspunktet er, at du får 50 % af boet efter afdøde, og de øvrige arvinger får de andre 50 % til deling. Ved at skrive et testamente til fordel for hinanden, kan I dog begrænse børnenes eller andre livsarvingernes andel til 12,5 %. Og dermed stille hinanden bedre i en svær tid.

Vælger du at sidde i uskiftet bo efter din ægtefælle, så vil arvingerne først modtage deres arv ved din død, eller hvis du senere vælger at skifte boet – fx i forbindelse med nyt ægteskab. I et uskiftet bo har du rådighed over alle boets midler og kan bruge dem på forbrug, rejser og andet. Du er dog forpligtet til ikke misbruge de midler, der er i boet.

Kan du altid vælge uskiftet bo?

For at sidde i uskiftet bo, er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Det er kun som ægtefælle til afdøde, man kan sidde i uskiftet bo. Og det er kun med den fælles formue, du kan sidde i uskiftet bo. Har din ægtefælle værdier som særeje, skal de skiftes med det samme.

Den fælles formue kaldes også delingsformuen, og den omfatter alt, hvad I hver især ejede før ægteskabets indgåelse samt alt, hvad I hver især har erhvervet efterfølgende, hvis det ikke er gjort til særeje.

At vælge uskiftet bo er kun en egentlig ret, hvis man har fælles livsarvinger. Har man derimod hver sine børn, så skal afdødes børn give tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Det kan de gøre før eller efter dødsfaldet.

Hvorfor er uskiftet bo ikke altid en god ide?

Du bør gøre en række forskellige overvejelser, inden du vælger at sidde i uskiftet bo.

Alt det du tjener, mens du sidder i uskiftet bo, vil indgå i det uskiftede bo. Det skal derfor deles med børnene, hvis boet skal skiftes, mens du er i live. Det kan fx være, hvis du ønsker at indgå et nyt ægteskab.

En anden overvejelse er, hvis du ønsker at skrive et testamente. I uskiftet bo er du begrænset til at lave testamente for den del, som retmæssigt tilhører dig. Altså ikke den samlede formue.

Endnu en vigtig ting at tage med i overvejelserne er, at man med uskiftet bo indtræder i afdødes skattemæssige forhold. Det kan påvirke dine muligheder for på visse betingelser at slippe for skatter, der påhvilede afdøde. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at et dødsbo er skattepligtigt, hvis aktiverne eller nettoformuen i dødsboet overstiger 3.070.100 kr. (2022) på skæringsdagen i den endelige boopgørelse. Ellers er dødsboet skattefrit. Har afdøde fx en beholdning af værdipapirer med kursgevinster, som ville komme til beskatning ved salg før dødsfaldet, så kan de nu sælges uden beskatning, hvis boet er skattefrit.

Hvad indgår i dødsboet?

Som udgangspunkt er det halvdelen af fællesboet, der indgår i dødsboet. Det kaldes afdødes boslod. Afdødes pensionsordninger og livsforsikringer, der tilfalder en begunstiget, indgår ikke i dødsboet. Er der en ejendom, som boet kunne sælge skattefrit efter parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens, så holdes den også uden for boets aktiver. Dog ikke hvis den sælges til andre end arvinger.

Ja, reglerne kan virke omstændelige, derfor vil jeg altid anbefale, at man søger rådgivning.

Og jeg vil på det kraftigste anbefale, at man tager dialogen om mulighederne, før den ene part dør. På den måde sætter man sig selv i førersædet og er med til at træffe de bedste løsninger for den, der lever længst.

Min far valgte at bo i uskiftet bo, og det har ikke haft nogen betydning for hans hverdag. Valget betyder, at han lader den skattefri fordel gå videre til os børn, når boet en dag skal gøres op efter ham. Jeg håber, at der går rigtig mange år, før det bliver aktuelt.