Din ratepension giver dig frihed til at vælge

En ratepension giver dig økonomisk frihed til at leve livet efter det aktive arbejdsliv. Og du har faktisk mulighed for at tilrette ratepensionen efter dine ønsker og behov – fx kan du starte udbetalingen, mens du stadig er i job, for at kunne gå ned i tid.

Glad ældre mand i luftgynge. Fri som fuglen. Ratepension.

Af Bettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

18. sep. 2023 10.30

September er efterårets første måned. I år startede den dog nærmest som en forlængelse af sommeren – men bare rolig, efteråret skal nok bide sig fast. Heldigvis har det også sin charme …

Det samme gælder vores eget personlige efterår. Dagen kommer, hvor arbejdslivet er ovre og tiden er inde til at nyde pensionen og den nye frihed. Her er min erfaring som formueøkonom, at mange ikke kender eller benytter sig af den frihed, der er i deres ratepension. Nemlig friheden til at ændre på udbetalingen.

Standardvilkår er kun standard – og kan ændres

Din ratepensionsaftale står som udgangspunkt med standardvilkår, hvor du kan starte udbetalingen fra ordningen ved det, der kaldes din pensionsudbetalingsalder. Det er tre år før din folkepensionsalder. 

Hvis du er født før den 30. juni 1960, har du dog en tidligere udbetalingsalder. Det kan din pensionsaftale også have, hvis du har oprettet den før 1. januar 2018.

Typisk er udbetalingen sat til en løbetid på 10 år, som er den kortest mulige udbetalingsperiode. Men standardaftalen er kun et udgangspunkt, og det betyder ikke, at det er sådan den skal udbetales. Og der kan være flere gode årsager til, at du bør vælge en anden udbetalingsform og en anden startdato.

Du kan få pensionsudbetaling sammen med arbejdsindkomst

Du kan vælge at starte udbetalingen af din ratepension, imens du stadig er i arbejde. 

Det kan fx være en god ide, hvis du gerne vil arbejde færre timer i årene før din folkepensionsalder. Eller hvis du ønsker at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen – men gerne med færre timer.

Du kan skubbe udbetalingens start

Du er ikke tvunget til at starte udbetaling ved din pensionsudbetalingsalder. Du kan vælge at udskyde starten helt frem til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Mit råd er, at så længe du ikke har behov for pengene, så bør du vente med at starte udbetalingen. Du opnår nemlig en lavere beskatning af dit pensionsafkast end på de penge, som du har stående som fri opsparing.

Hvis du har frie midler til rådighed, så vil jeg anbefale, at du bruger af disse penge først – før du begynder udbetaling af din ratepension.

Du kan forlænge udbetalingsperioden

Når du skal til at starte udbetalingen, så er det en god ide at overveje udbetalingsperioden. Hvis du strækker udbetalingen over flere år, vil du nemlig få en forrentning af opsparingen i en længere periode. Det betyder, at du samlet set får en større udbetaling.  

En længere udbetalingsperiode betyder dog samtidig , at du får en lavere månedlig udbetaling. Den lavere udbetaling fra ratepensionen kan dog betyde, at du stiger i folkepension. Pensionstillægget i folkepensionen reguleres nemlig efter din indkomst, herunder dine pensionsudbetalinger. Du kan derfor opleve, at du får en højere folkepensionsudbetaling.

Er du allerede i gang med din pensionsudbetaling, så kan du også benytte dig af muligheden. Du kan altid forlænge din ratepensionsudbetaling. Men du kan ikke fortryde og forkorte den igen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hele din ratepensionen skal være helt udbetalt senest i kalenderåret 30 år efter du nåede pensions- udbetalingsalderen.

Eller – du kan vælge en livsvarig udbetaling

Ratepensionen indeholder endnu en fordel. Du har nemlig frihed til at overføre ratepensionen til en livsvarig livrente i stedet. Det er også en pensionsordning, men den adskiller sig fra ratepensionen ved, at den sikrer dig en udbetaling resten af livet.

På den livsvarige livrente kan du vælge, at din ægtefælle eller samlever skal overtage udbetalingen livsvarigt eller i en periode efter din død. Du kan også vælge at tænke dine børn ind i livrenten med en såkaldt garantiperiode. Du bestemmer selv, hvordan du ønsker det.

Brug friheden til selv at bestemme

Om det er klimaforandringerne, som har givet os de ekstra sommerdage, ved jeg ikke. Men de varme septemberdage har mindet mig om, at jeg kan være med til at gøre en forskel, ved at tænke bæredygtige investeringer ind i min pensionsopsparing.

Heldigvis har både du og jeg friheden til selv at bestemme, hvordan ratepension skal udbetales og investeres. Hvis du nu tænker, at din ratepension skal ændres på den ene eller anden måde – eller du bare gene vil vide mere om mulighederne – så kan du få hjælp af din rådgiver.