Det gode liv – skal det leves i udlandet?

At flytte til sydens sol og varme kan være en drøm. Mange vælger at udleve drømmen i en kortere periode – andre for resten af livet. Men uanset om det er for kortere eller længere tid, så skal du gøre dig nogle grundige overvejelser, da et liv i udlandet på flere måder påvirker din økonomi. Fra skat til pension.

Formueøkonom Bettina Brask. I baggrunden passagerer på vej ombord på et fly

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

03. okt. 2022 12.30

Det bliver nemmere at sige farvel – næsten. I september 2014 kørte jeg min datter til lufthavnen. Hun skulle på flere måneders rundrejse i Asien med en veninde. Da hun kom med ideen fem måneder forinden, sagde jeg kækt, at det var en super ide. Men inderst inde håbede jeg, at hun ikke ville tage afsted. Tanken om vaccinationer ville sikkert skræmme hende, da hun altid havde været bange for sprøjter. Som barn skulle hun lokkes med en stor is bagefter.

Men jeg blev klogere – og nu stod jeg der med min unge pige i lufthavnen. Mens jeg holdt om hende, kom det stille fra hende: ”Mor, det er ok, at du græder …”

I dag rejser mange ud for at bosætte sig i udlandet. Det kan være for en periode eller måske for at nyde seniortilværelsen under varmere himmelstrøg – ferien, som du ikke behøver at rejse hjem fra. Har du en drøm om at flytte til udlandet, så er der mange praktiske detaljer, du skal have styr på. Og så er der hele den økonomiske del. Her er noget af det, du bør være opmærksom på.

Hvad med skatten, når du flytter ud af landet?

At tage på en lang ferietur har ingen betydning for din skat – men hvis du flytter ud af Danmark, så kan der komme en fraflytningsskat.

Hvordan bliver du så beskattet, når du flytter fra Danmark? Jo, det afhænger af, hvad du har af værdier i din formue. Har du fx en opsparing i form af værdipapirer, så kan den blive beskattet, som hvis du solgte værdipapirerne.

Reglerne for fraflytterskat kan være komplekse, derfor vil jeg anbefale, at du får en skatterådgiver til at vurdere de skattemæssige konsekvenser.

Hvad så med skatten, når du bor i udlandet?

Skatterådgiveren kan også være med til at klarlægge, hvilken skat du får i udlandet – og om du stadig har skattepligt til Danmark. Det kan du nemlig have af flere forskellige årsager, fx hvis du fortsat har en bolig i Danmark – eller hvis du har overskud ved udlejning af fast ejendom i Danmark, fx et sommerhus.

Hvis du ikke længere er skattepligtig til Danmark, og du skal bo og arbejde i udlandet, så vil din arbejdsindkomst som udgangspunktet blive beskattet der, hvor du bor.

Når du ikke længere har en personlig indkomst i Danmark, så vil du heller ikke opnå skattefordele ved at indbetale på en fradragsberettiget pension i Danmark. Så, hvis du flytter til udlandet for at leve og nyde seniortilværelsen der, skal du altså være opmærksom på beskatningen af dine pensioner.

Hvad med din pension i Danmark, hvis du bor i udlandet?

Har du ret til folkepension, så har du mulighed for at tage den med til udlandet. Det afhænger dog af, hvilket land du flytter til. Til bestemte lande har du ikke ret til at få pensionstillægget med, men kun grundbeløbet af folkepensionen.

Med bopæl i udlandet, kan du blive fritaget for at betale pensionsafkastskat af afkastet på dine pensionsordninger i Danmark, når du ikke længere er fuldt skattepligtig.

Når du begynder at få udbetalt fra dine pensionsordninger, vil du blive beskattet. Hovedreglen er, at du skal betale skat af udbetalingerne fra ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger i det land, hvor du hører hjemme. Men du kan også risikere, at du skal betale skat i Danmark. Der er dog indgået dobbeltbeskatningsaftale med flere lande, så du kan undgå beskatningen i begge lande.

Undgå efterbeskatning på dine pensionsindbetalinger

Hvis din drøm om at flytte til udlandet ligger et godt stykke ude i fremtiden, så kan du med fordel starte planlægningen i god tid. Vær fx opmærksom på, hvordan du sparer op på din arbejdsgiveradministrerede pension, da den er omfattet af særlige fraflytningsregler, som bl.a. omfatter en efterbeskatning. Reglerne gælder, hvis du overgår fra fuld skattepligt til ingen eller begrænset skattepligt til Danmark.

Efterbeskatningen træder i kraft, hvis du de seneste fem år inden fraflytning har indbetalt ekstraordinært meget på din arbejdsgiveradministrerede pension. Dog kun hvis indbetalingen er forhøjet ekstraordinært i forhold til dine pensionsindbetalinger fem år før ophøret af skattepligten. Har du været hovedaktionær i en virksomhed, så er reglen 10 år i stedet for fem år før udrejse.

Overvejer du at forhøje indbetalingen, så anbefaler jeg, at du begynder med det mere end fem år før, du forventer at rejse ud.

En ting er skattereglerne, men også arvereglerne i dit kommende land er vigtige at forholde sig til.

Arveforhold, når du bor i udlandet

I Danmark er reglerne, at hvis man dør uden at have et testamente, så er det bestemt i arveloven, hvem der kan arve efter os. Både ægtefælle og børn er tvangsarvinger.

Når man dør med bopæl i et andet land, så er det som udgangspunkt dette lands arveregler, som gælder. Og der er store forskelle fra land til land. Det er fx ikke alle lande, der har en tvangsarv. Det er heller ikke sikkert, at en ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, som vi kender det i Danmark.

Har du lavet et testamente i Danmark, så gælder det i Danmark. Vil du også sikre dig i udlandet, så bør du få rådgivning af din advokat, som også kan hjælpe dig med arvereglerne, hvis du har aktiver i flere lande.

Og så er der alt det andet …

Skat og pension er nogle af de økonomiske betragtninger, som man bør forberede sig på. Men det gode liv handler om mere end økonomi. Når du vælger, at det gode liv skal leves i udlandet, så skal du også medregne savnet af familie og venner i Danmark, et liv i en fremmed kultur med læring af nye traditioner, dagligdag på et andet sprog – og et helt andet sundhedsvæsen.

Siden den dag i september 2014 har jeg flere gange været i lufthavnen for at sende mine børn på et kortere eller længere udlandsophold. Og nu kan jeg klare det uden at græde, næsten. Lige nu planlægger jeg så selv at rejse ud – for at besøge min datter, som i dag bor og arbejder i udlandet.

Har du også drømmen om at bo i udlandet, så anbefaler jeg, at du sammen med din rådgiver i banken får de økonomiske muligheder med i rejseplanen.