Brug lidt tid på din skat – det kan betale sig

I løbet af november får du din nye forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er et kig ind i 2023 på dine forventede indkomster og dit skatteregnskab. Men husk, de indsatte tal er kun det bedste bud fra Skat – du bør tjekke efter og sikre dig, at opgørelsen giver det bedst mulige bud på virkeligheden. Ellers risikerer du at ende med en restskat, når året er omme.

Formue økonom Bettina Brask. I baggrunden et par, der sidder ved et bord med en computer foran sig

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

14. nov. 2022 10.10

Har du også en særlig fornemmelse i maven, når du i marts måneds logger på Skat for at se din årsopgørelse for det afsluttede skatteår. Jeg vil ikke lige beskrive det som en lykkelig forårsfornemmelse, men spændende, det er det.

Måske husker du den glædelige følelse, da du til din overraskelse opdagede, at du skulle have penge tilbage. Eller måske husker du bedre skuffelsen fra dengang, hvor det var dig, der skyldte penge til Skat.

Hvis du vil undgå skuffelsen, så kan du med fordel forberede skatteåret 2023.

Så er der snart en hilsen fra Skat …

I november modtager du din forskudsopgørelse for 2023 fra Skattestyrelsen. Og der er flere forhold, som kan have betydning for din beskatning for det kommende år.

Vær først og fremmest opmærksom på, at hvis din forskudsregistrering er forkert, så kan det betyde, at du skal betale en restskat i 2024. Omvendt kan det også betyde, at du får penge tilbage i 2024 – men måske vil du hellere have pengene til rådighed i løbet af året.

Forskudsregistreringen er baseret på dine indkomster og fradrag for 2021, derfor bør du kontrollere, om tallene stadig holder. Der kan jo være sket meget i den mellemliggende periode, så det er godt givet ud at bruge lidt tid på sin skat.

Indkomsten har stor betydning for din skat

Er din indkomst opgivet korrekt? Måske den har ændret sig, fordi din arbejdssituation har ændret sig. Hvis du fx er blevet selvstændig, så skal du angive den indkomst, som du forventer i det kommende år.

Hvis du er gået fra studieliv til arbejdsliv, så vil din indkomst typisk være sat alt for lavt. Omvendt vil du nok opleve, at der står en alt for høj indkomst, hvis du i mellemtiden er gået på pension. Vær i øvrigt opmærksom på, at ved pension er det din forskudsregistrering, der danner grundlag for beregningen af din folkepension for det kommende år.

Hvad med renter og kørsel?

En anden vigtig ting er dine renteudgifter eller renteindtægter. Har du fx købt bolig eller omlagt dit lån, så bør du se efter, om renteudgiften er sat korrekt. Hvis du har et rentetilpasningslån, som skal refinansieres til januar, så vil den stigende rente betyde, at dine renteudgifter stiger. Her kan du med fordel tilrette renteudgiften på forskudsregistreringen med det samme, så får du gavn af fradraget med det samme.

Mange vil også opleve, at forskudsregistreringen af kørselsfradraget er sat for lavt. Det er nemlig baseret på 2021, hvor mange af os arbejdede hjemmefra på grund af Corona. Så det er også en post, jeg anbefaler, at du tjekker – og tilpasser til dit nuværende kørselsforbrug.

Mere eller mindre end 15 år til pension?

Hvis du til næste år har mindre end 15 år til folkepension, så vil du opleve, at det ekstra pensionsfradrag er oppe på 32 % af dine pensionsindbetalinger med fradragsret. Det kan betyde, at du med fordel kan overveje en merindbetaling på din pensionsopsparing.

Har du derimod mere end 15 år til folkepensionsalderen, så er dit tilsvarende ekstra pensionsfradrag på 12 %. Det er et fradrag, som ligger udover fradragsmuligheden i din personlige indkomst, men vær opmærksom på, at det ekstra pensionsfradrag kun gives op til en indbetaling på 77.900 kr.

Udover det ekstra fradrag, så vil pensionsindbetaling på ratepension og livrente også give fradrag i din personlige indkomst – det mærkes særligt, hvis du betaler topskat. For skatteåret 2023 er topskattegrænsen ændret til 568.900 kr.

Sidst men ikke mindst, så er det vigtigt, at du tilføjer eller sletter fra din forskudsregistrering, hvis du har købt eller solgt en ejendom i udlandet.

Du kan stadig påvirke indkomståret 2022

Når du nu er en tur i skattemappen for at tilpasse forskudsregistreringen for 2023, så kan du da også lige kaste et blik på 2022 for at tjekke, om tallene for året kommer til at passe. Du kan stadig nå at forebygge en eventuel restskat.

En måde at nedbringe eller fjerne en truende restskat på er at indbetale på pensionsordningen med fradragsret. Indbetalingen vil lune her og nu på grund af fradraget, og samtidig kan det sikre dig en opsparing til fremtiden.

Du har indtil ultimo december til at indbetale på din pension og opnå fradrag i skatten for 2022. Måske bør du tage en snak med din rådgiver om mulighederne?