Brug lidt af din ekstra tid på at pleje gælden i dit hus

Måske er du en af de 200.000 danske boligejere, der med fordel kan lægge lånet om – spare penge og beskytte formuen. Overvej mulighederne, mens det meste alligevel er lukket ned.

Mikkel Høegh foran en computer

AfMikkel Høegh, Boligøkonom

22. jan. 2021 12.00

Bang! Det gav et sæt i os alle fire, mens vi sad der og spiste frokost. Hvad var det? ”En fugl fløj ind i vores vindue”, råbte lillebror Albert, der allerede var henne og kigge. ”Nå okay, den flyver nok videre, når den har sundet sig”, sagde jeg. ”Det tror jeg ikke”, sagde storesøster Frida.

Apostrof

På grund af rentesænkningen i sidste uge, taber vi nu endnu flere penge, og den regning er vi i et vist omfang nødt til at sende videre

Anders Dam, ordførende direktør, Jyske Bank

Så måtte jeg jo hen og kigge, og der lige nede foran vores vindue, lå en stor skovdue. Den havde tydeligvis brækket nakken. Da der ikke var nogen, der havde lyst til duesteg, så måtte jeg ud med skovl og kost og holde begravelse.

Der er masser af muligheder for låneomlægning

Nu er det ikke fordi, at jeg er optaget af død og ødelæggelse i denne underlige tid. Men jeg må indrømme, at jeg flere gange har tænkt, om jeg en dag skulle skrive en nekrolog over konverteringsbølgen. ”Nu må det være slut med nye muligheder for låneomlægning, nu kan renten da ikke falde mere”, har jeg tænkt.

Apostrof

Der opstår hele tiden nye konverteringsmuligheder

De fleste ved, at økonomtyper som mig har haft meget vanskeligt ved at forudsige renteudviklingen de sidste mange år. Så det er da godt, jeg ikke har skrevet den nekrolog, for der opstår hele tiden nye konverteringsmuligheder. Lige nu er der en mulighed igen, og hvis man ønsker at opsige sit nuværende lån til termin, så er fristen 31. januar. Næste frist derefter er 30. april.

200.000 kan med fordel lægge lånet om – er du blandt dem?

Tallene viser, at flere end 200.000 danskere vil kunne omlægge deres lån med fordel. Årsagen er, at renten igen er faldet tilbage, så det i skrivende stund er muligt at få 30-årige lån med 0,5 pct. i rente til en attraktiv kurs. Det er også muligt at få 20-årige lån med 0 pct. i rente og 10-årige lån med minus 0,5 pct. i rente. Herudover er der også for nylig lanceret mere fleksible lånemuligheder, så det rent faktisk er muligt at få op til 30 års afdragsfrihed under visse betingelser. Jo, mulighederne er virkelig mange og gode.

Apostrof

Hvem er de 200.000 danskere, der med fordel kan omlægge deres lån?

Det gode spørgsmål er så, hvem er de 200.000 danskere, der med fordel kan omlægge deres lån? Det er ikke helt nemt at opstille en række kriterier, der gør omlægning til en ”no-brainer”. Når man vurderer om en omlægning er en god ide, afhænger det af besparelsen, løbetiden på lånets gæld og ikke mindst ens tidshorisont og evt. også strategi. Jeg vil dog sige, at hvis man har en gæld på mere end 500.000 kr. og betaler en rente, der er højere end 1 pct. – så er der ikke meget at betænke sig på. Med mindre man har en meget kortløbetid – men det har de færreste med en gæld på 500.000 kr.

Hvis man for eksempel har udløb af afdragsfrihed og planlagt at begynde at betale afdrag, så kan det være en fordel at skifte over til et lån med en kortere løbetid og en lavere pålydende rente fremfor at blive i det gamle lån med en højere rente. På den måde kan man få en lavere ydelse og være lige godt stillet.

Overvej at beskytte din formue

Vælger man et lån med lav pålydende rente, opnår man også en bedre formuebeskyttelse i sin ejendom. Det skyldes, at kursfølsomheden på lån med lav rente er højere end på lån med en højere rente.

Normalt vil det være sådan, at ejendomspriserne falder, når renten stiger. Det betyder at ens ejendom bliver mindre værd. Men når renten stiger, så falder kurserne på obligationerne bag ens lån også. Jo lavere rente man har på sit lån, desto mere falder kursen. Det betyder, at værdien af ens gæld også reduceres, og dermed falder kursværdien af ens gæld. Sagt med andre ord, så skal man betale et mindre beløb tilbage for at blive sit lån kvit. Herved opstår der formuebeskyttelse.

Apostrof

... så skal man betale et mindre beløb tilbage ...

Kursfølsomheden på obligationerne afhænger ikke kun af renten, men også af løbetiden på obligationen og af om der betales afdrag på obligationen eller ej. Det lån, der lige nu giver den bedste formuebeskyttelse, er lån med 30 års afdragsfrihed.

Brug nedlukningen til at pleje din gæld

Konvertering eller omlægning af realkreditlån kaldes ofte en folkesport. Vi danskere er generelt vilde med at gøre ting, hvor vi kan opnå en besparelse. Alligevel kan vi se, at der er mange, som ikke har slået til.

Apostrof

Det var nemmere i gamle dage 

Årsagerne kan være mange. Med de mange forskellige låntyper, er det slet ikke så enkelt at vælge. Det var nemmere i gamle dage, hvor der kun var en type lån. Der er dog ingen grund til at brække nakken over mulighederne. Er du i tvivl om, hvad der kan betale sig for dig, så tag fat i din rådgiver.

Måske er det netop lige nu under nedlukningen af samfundet, hvor der ikke er så mange fritidsaktiviteter og sociale arrangementer, at du har den ekstra tid til at pleje din gæld.