Brug fordelene før vi får det nye skattesystem

Lovforslaget om det nye skattesystem – det med ny mellemskat og top-topskat – forventes endeligt vedtaget midt i maj. Ændringerne i topskatten træder først i kraft fra 2026, og det giver dig to år til at bruge de nuværende muligheder for pensionsfradrag.

Bettina Brask - portræt i banken

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

22. apr. 2024 12.00

Det er ikke længe siden, at jeg loggede ind på min årsopgørelse på 2023 på skat.dk for at tjekke, tilrette – og sikre mig, at alle fradrag var med. Jeg ved præcis, hvad jeg skal se efter, og hvilke fradrag jeg er berettiget til – men hvert år får jeg den tanke, at alle jo ikke er så privilegerede at have samme indsigt i skattereglerne, som jeg har. De risikerer måske at snyde sig selv i skat.

Gennem årene har mange politikere da også fremsat ønsker om at gøre reglerne så enkle, at enhver kan forstå deres skattebetaling. Dette ønske bliver desværre ikke opfyldt med de kommende ændringer, der efter planen skal træde i kraft i løbet af 2025 og 2026. Til gengæld vil alle i arbejde opleve en skattelettelse med de kommende ændringer, da beskæftigelsesfradraget sættes op, hvilket allerede sker fra 2025.

Når det gælder ind- og udbetaling af ratepension og livrente, så er der nogle situationer, hvor du med fordel kan handle inden de nye skatteregler træder i kraft. Dem ser jeg nærmere på her.

Udnyt de nuværende pensionsfradrag inden 2026

Har du indkomst på mellem 640.000 kr. og 776.500 kr. før fradrag af 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag – så vil det nye skattesystem med mellemskat nedsætte værdien af fradraget for din pensionsindbetaling. Du har derfor to år tilbage, hvor du kan indbetale på ratepension eller livrente med skattefradrag i topskatten.

Med de nuværende regler får du 520 kr. tilbage i skat, hver gang du indbetaler 1000 kr. Fra 2026 vil du kun får 445 kr. tilbage i skat pr. 1000 kr. Vil du have mest muligt ud af fradraget, så skal indbetalingen altså ske i 2024 og i 2025 – før de nye regler.

Hvis indkomsten, som du skal beskattes af, ligger over 776.500 kr. før fradrag af 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag, så vil dine fradrag for pensionsindbetaling være det samme i 2026 som i dag. Fra 2026 vil du kunne opnå en større fradragsværdi af pensionsindbetalinger, men kun hvis du har indkomst i top-topskat.  

Det kan være en fordel at starte udbetalingen tidligere

Har du en større ratepension stående, som du har valgt at skubbe ud i fremtiden, så bør du overveje, om det kan betale sig at starte udbetalingen tidligere – og få den udbetalt over en længere periode.

Med en udskydelse af udbetalingsstarten får du nemlig en kortere udbetalingsperiode med højere udbetalinger. Og det kan betyde, at du bliver ramt af den nye top-topskat. Ved at forlænge udbetalingsperioden kan du måske komme ned på mellemskat eller bundskat. Det gælder i øvrigt også, hvis du allerede i dag betaler topskat af dine udbetalinger.

Du kan altid forlænge din ratepension, blot du får den sidste udbetaling senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder. Det kan typisk betale sig at forlænge udbetalingsperioden – for nogen vil det nemlig betyde en lavere udbetalingsskat, og for andre kan det give en mulighed for at få mindre modregning i tillægget til folkepensionen.

Er du i tvivl om, hvordan du kan benytte dig af mulighederne med de kommende ændringer i skatten, så er min anbefaling, at du kontakter din rådgiver.