Bliv dus med de nye regler for pensionsopsparing

Det nye år har bragt nye pensionsregler, som det bestemt er umagen værd at kende til. Der er både nye indbetalingsmuligheder og nye regler, der har indflydelse på udbetalingerne. Bliv dus med dem her.

Formueøkonom Bettina Brask. I baggrunden Silkeborg Langsø

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

18. jan. 2023 12.25

Med nytåret i bakspejlet er vi godt på vej mod lysere tider. Men inden 2023 kommer for godt i gang, så er det en god ide, at du får gennemgået dit budget og set nærmere på dine faste betalinger. Der kan være nye betalinger, som er kommet til – eller betalinger, som falder væk. Jeg plejer at stille mig selv spørgsmålet: Har jeg glæde af dette abonnement, eller skal det opsiges?

Når udgifterne så er tilpasset min nye ’virkelighed’, så kan jeg gå videre med at se på mine indtægter – herunder om mine opsparinger skal justeres. Her spiller det en vigtig rolle, at der med skiftet til det nye år er kommet en række ændringer af pensionsreglerne. Det er de ændringer, jeg vil beskrive her.

Nye regler for pensionister med en partner i arbejde

Som pensionist har du indtil i år oplevet, at din pension blev påvirket af din partners indkomst – uanset om du selv er på folkepension, førtidspension eller seniorpension. Men det ændrede sig 1. januar i år, så nu bliver du ikke længere modregnet for din partners arbejdsindtægter.

Det betyder, at uanset hvor stor lønindkomst din ægtefælle eller samlever har, så påvirker det ikke dit folkepensionstillæg. Det er kun din ægtefælle eller samlevers øvrige indtægter, der kan påvirke dit tillæg, fx deres indtægter fra ATP, arbejdsmarkedspensioner, private pensioner, kapitalindkomst og aktieindkomst.

Seniorpræmie og lovforslaget der forsvandt

En analyse fra Danmarks Statistik og ATP i 2020 viser, at flere og flere har en erhvervsindkomst sideløbende med deres folkepension. Det kan føre til en modregning i pensionen fra det offentlige.

I 2022 var der ellers et lovforslag fremme om, at man ikke længere skulle modregnes for egen arbejdsindtægt. Men det lovforslag faldt bort i forbindelse med folketingsvalget. Og i skrivende stund er det uvist, om den nye SVM-regering tager lovforslaget fra 2022 frem igen.

Som reglerne er i dag, bliver der modregnet i pensionstillægget, hvis du arbejder og tjener mere end 122.004 kr. om året. Arbejder du endnu mere og tjener over 359.200 kr. om året, så bliver der desuden modregnet i folkepensionens grundbeløb.

Fortsætter du med at arbejde, så kan du til gengæld glæde dig over de gældende regler om seniorpræmie. Du kan nemlig opnå en skattefri seniorpræmie for både det første og det andet år, du vælger at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Her i 2023 er præmien på 45.415 kr. for dit første ’ekstra’ år efter folkepensionsalderen og 27.033 kr. for det andet år.

Vær opmærksom på, at timekravet for at opnå seniorpræmien er på mindst 1.560 løntimer inden for de 12 måneder. Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen.

Aldersopsparing med nye muligheder

Aldersopsparing er en fordelagtig ordning til pensionsopsparing, hvor du hverken skal betale skat eller afgift, når du vælger at få pengene udbetalt til pension. Der er desuden en lav afkastbeskatning på 15,3%, og endelig er det værd at nævne, at udbetalingerne ikke modregnes i folkepensionstillægget modsat udbetalinger fra ratepension og livrente. Til gengæld for disse fordele får du ikke fradrag for dine indskud.

Når tiden er inde til udbetaling, så bestemmer du selv, om du vil have hele beløbet udbetalt på én gang eller over flere omgange. Udbetalingen skal dog ske inden 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, medmindre du vælger at tage den som en løbende udbetaling. Hvis du gør det, så kan du forlænge ordningens levetid med op til 10 år.

Fra 1. januar er der ændret på indbetalingsmuligheden, så det nu er muligt at indbetale op til 8.800 kr. om året. Den tidligere grænse var 5.500 kr., så der er tale om en markant forhøjelse.

Bemærk også, at du med 7 år eller mindre til folkepensionsalderen kan indbetale op til 56.900 kr. pr. år, medmindre du har startet udbetaling af en fradragsberettiget pensionsordning med løbende udbetaling.  Her var reglerne tidligere 5 år før folkepensionsalderen, og samtidig er beløbet hævet en smule.

I tvivl – så tal med din rådgiver

Det er min oplevelse, at der ikke er mange som forventer, at de kan indbetale det høje beløb på deres aldersopsparing, efter de har nået folkepensionsalderen. Men du kan glæde dig over, at du kan fortsætte indbetalingen til og med det år, hvor du starter udbetaling af en fradragsberettiget pensionsordning med løbende udbetaling.

Har du ikke en aldersopsparing, eller er du i tvivl om, hvilken pensionsopsparing der er den rigtige for dig, så er mit bedste råd altid det samme: Få en god snak med din rådgiver. Så kan I sammen finde den opsparingsordning, som passer bedst til dig.