Vi kommer til at omstille os med en væsentlig større hastighed

At banker og bankforretninger i stigende grad er blevet digitale, er ikke nogen hemmelighed. For kunderne har det betydet større frihed og fleksibilitet, og i fremtiden bliver begge dele kun endnu større. Det mener Peter Schleidt, der er nyt direktionsmedlem i Jyske Bank, hvor han skal fokusere på banken digitale indsats.

Bankdirektør Peter Schleidt

Af Sofie Gade Billeskov, Journalist

Oct 20, 2017, 12:00

Jyske Banks nye direktionsmedlem Peter Schleidt er vant til at stå i spidsen på den digitale arena, og fra sin seneste stilling i TDC kender han til den hurtige omstillings kunst. Han ser mange nye spændende muligheder for digitalisering inden for bankverdenen og noterer sig, at det interessante for banker er, at det, de lever af, allerede er digitalt.

"Ja, der er nogle fysiske sedler, men der er egentlig ikke brug for dem – og heller ikke det fysiske kort," siger han og drager paralleller til, dengang fotos var analoge, og før musik og videoer blev digitaliseret:

"Hver gang noget er blevet digitalt, hver gang teknologien har udviklet sig, så ændrer industrien sig også markant i det marked. Og den omstilling kommer i øvrigt til at ske væsentlig hurtigere," pointerer han.

Nemt, hurtigt og sikkert

Inden for bankverdenen mener Peter Schleidt, at de næste digitale skridt skal gøre det endnu lettere for Jyske Banks kunder. At de skal kunne få deres bankydelser endnu nemmere, hurtigere og mere sikkert.

"Mange større erhvervskunder sidder stadig og kobler sig op til banken, laver handler eller overførsler, men man kunne i virkeligheden integrere vores ydelser dybt ind i virksomhedernes egne systemer. For på den måde kunne det meste foregå helt automatisk – til fordel for begge parter," påpeger han.

Digital wow-effekt

Digitaliseringen betyder ifølge Peter Schleidt også, at der kommer mere konkurrence bankerne imellem, fordi det bliver nemmere at substituere og dermed at tage en anden leverandør ind. Det kan selvfølgelig være til ulempe for nogle banker, men til glæde for dem, der lykkes med at gøre noget, som deres kunder rigtig godt kan lide.

"Det bliver mere og mere vigtigt, at de ydelser, vi har, matcher, hvad kunderne gerne vil have, og at der er en wow-effekt. Det handler ikke kun om teknologi, men om at ramme noget, der virker for kunderne. Det skal ikke bare være enkelt, det skal også være lækkert. Det skal være tænkt ordentligt, og det skal være intuitivt," siger Peter Schleidt.

Digital rådgivning på dagsordenen

Peter Schleidt skal stå I spidsen for bankens digitale udvikling – et punkt, der allerede har spændende ting på tegnebrættet. Der er dog ét fokus, Peter Schleidt hele tiden vil have for øje.

"Jyske Bank har fokus på at være en rådgiverbank, og det skal vi blive ved med. Og så skal vi få den personlige rådgivning og det digitale til at spille sammen. Det gælder i forhold til såvel privatkunderne som erhvervsmæssigt, hvor rådgiveren er endnu vigtigere," siger han og fortsætter:

"Digitalisering er at sikre relevante ydelser, som kunderne ønsker, og som er nemme, intuitive og tilgængelige, hvor og når kunderne ønsker det, men det er også at sørge for, at kundernes erhvervsrådgivere hele tiden har de rigtige værktøjer og den rigtige information til at støtte kunden."

Fremtidens digitale bank

"Vi bruger en fjerdedel af vores samlede omkostninger på it. Det er en kæmpe post, så det er noget, vi satser på, og som er altafgørende for vores konkurrenceevne i fremtiden," siger Peter Schleidt og uddyber, at han er ydmyg over ansvaret, da man lynhurtigt kan komme bagud, fordi den teknologiske udvikling går så stærk. Han vurderer, at Jyske Bank har et godt ståsted, hvor det nye direktionsmedlem ser gode muligheder for, at banken fortsat kan gøre sig gældende i forhold til konkurrenterne.

"Jeg kan også sagtens se nogle helt konkrete muligheder. Der er nogle steder, hvor vi kan differentiere os, som jeg ser det, og fortsat gøre nogle forskelle for vores kunder," afslutter Peter Schleidt, som er indtrådt i direktionen i Jyske Bank per 1. september 2017.