Tyskland ligger lige for

Kun små, overkommelige hindringer ligger i vejen for din virksomheds indtog på det tyske marked. Det viser en kortlægning af barrierer for eksport, som er foretaget af DI. Hvor fremkommelighed og kulturforskelle kan give store udfordringer i fx Asien, mener 7 ud af 10 danske eksportvirksomheder på det tyske marked, at der næsten ingen barrierer er, når det gælder vores store naboland mod syd. Ifølge vicedirektør i DI Kent Damsgaard er det derfor bare om at komme i gang.

eksport skib

Kortlægningen af eksportbarrierer ved forskellige markeder viser, at Tyskland er et af de markeder, hvor flest eksportvirksomheder så færrest hindringer. De største barrierer er relativt små og overkommelige: Ca. 11 pct. svarer, at sproget er en barriere for adgangen til det tyske marked, og ca. 9 pct. peger på kulturforskelle. Begge dele er noget, der er til at lære, og får du først adgang til det tyske marked, er mulighederne for vækst mange. Det siger Kent Damsgaard, der er vicedirektør i DI.

"Tyskland er et enormt vigtigt marked for os. Og det rummer kæmpe muligheder for rigtig mange virksomheder. Også langt større muligheder, end vi udnytter i dag. Det er noget, der overrasker mange, for når Tyskland er den største aftager af dansk eksport, skulle man tro, at vi har dækket markedet. Men det har vi på ingen måde," fastslår vicedirektøren og henviser til en anden DI-analyse.

"Vi har set på, hvor godt vi egentlig har fat i det tyske marked. Analysen viser, at danske virksomheder er godt til stede i det nordtyske, men det kniber, jo længere sydpå vi kommer. Og det kan være lidt svært at forstå, for Sydtyskland huser nogle store, stærke industrier, hvor danske virksomheder sagtens kunne agere underleverandører. Man behøver selvfølgelig ikke begynde med de allerstørste koncerner, der for nogle virksomheder godt kan virke som en alt for stor mundfuld. Flere oplever succes hos mellemstore og store virksomheder, og derfra er det nemmere at tage skridtet op i den øverste liga," fortæller han.

Appetit, mod og kompetencer

Ifølge vicedirektøren kræver det appetit, mod og kompetencer at komme ud over landets grænser. Ét eksportmarked er godt, men flere er bedre, mener han.

"Vi ser rigtig mange eksportvirksomheder, som blot eksporterer til et enkelt land eller måske to – fx Tyskland og Sverige. I DI opfordrer vi virksomhederne til at arbejde med at bevare den sult, der fik dem ud på disse markeder til at starte med, og bruge den til at opsøge flere og større markeder. Og det kræver selvfølgelig mod og ikke mindst kompetencer. Det er vigtigt, at man søger de nødvendige kompetencer og finder ud af, hvad der skal til for at gå ind i et andet marked," lyder rådet fra Kent Damsgaard, der samtidig påpeger, at det er ikke nemt – til trods for at der eksempelvis kun er små barrierer ved eksport til Tyskland. Forhindringen kan i nogle tilfælde ligge herhjemme.

"Vi hører fra stadig flere virksomheder, at de har svært ved at finde de medarbejdere, de har brug for, hvilket bl.a. begrænser mulighederne for eksport. Virksomhederne får ikke søgt ud, når de ikke kan få de medarbejdere de skal bruge, og så bliver de sårbare," konstaterer han og opfordrer til politisk handling.

Et oplagt sted at starte

I forhold til det tyske marked mener Kent Damsgaard, at det kan være et oplagt sted at starte for nogle virksomheder, netop fordi kulturen og erhvervsstrukturen ikke er så fjern fra det, vi kender. For andre ville det måske være smartere at satse på Storbritannien, USA eller blot et andet land i Norden. Han ser også et stigende antal iværksættere, som tænker globalt fra starten af. Det vigtigste er at komme ud over landets grænser.

"Vi er meget afhængige af vores eksport. Derfor råder vi virksomhederne til at tænke internationalt og fx udnytte, vi har et velfungerende indre marked i EU, som gør, at det er lettere end nogensinde at få hul på eksporten. Det giver noget robusthed, nogle erfaringer og blod på tanden. Samtidig får du som virksomhed nogle referencer – fx store tyske virksomheder – som kan åbne døre videre ud på andre markeder, afslutter han.