Sværere og sværere for Jyske Bank at hjælpe kunder med forpligtelser i Rusland

Aktuelt om erhvervslivets forretninger med relation til Rusland.

Skakbrik i det russike flags farver dækket af "Forbudt"-skilt

Af Jyske Bank

30. jun. 2022 10.00

Sanktionerne mod Rusland har nået et omfang og en kompleksitet, der aldrig er set før. Med den seneste sanktionspakke fra EU er yderligere tre russiske banker blevet udelukket fra det internationale banknetværk SWIFT, og det bliver sværere og sværere for Jyske Bank at hjælpe kunder med de sidste betalinger for deres igangværende og kontraktligt bundne forretninger i Rusland.

På nuværende tidspunkt accepterer banken som udgangspunkt overførsler til og fra russiske banker for egne kunder, så længe den enkelte overførsel ikke strider mod sanktionerne. Jyske Bank forholder sig konkret til og gennemgår manuelt hver enkelt overførsel til og fra Rusland.

Dog er der i stigende grad udfordringer med at få overførsler gennemført via de banker, Jyske Bank samarbejder med, hvilket sætter en naturlig begrænsning i antallet af overførsler.

En lang række virksomheder er i fuld gang med enten at opsige eller afvikle de forpligtelser, der var indgået med russiske parter før krigens start. Jyske Bank opfordrer de kunder, som søger ny samhandel med Rusland, til hurtigst muligt at sætte disse tiltag i bero, selv om de ikke er omfattet af sanktioner. Ligesådan opfordrer Jyske Bank kunder med lokal tilstedeværelse i Rusland til at igangsætte tiltag med henblik på at nedlukke eller udtræde af disse forretninger.