Stiller du krav til din bestyrelse?

”Mange har den opfattelse, at de betragter deres bestyrelse som en nødvendighed. Jeg ser det som en kæmpe mulighed for at blive bedre i konkurrenceevnen,” siger Søren Benedictus, senior specialist i Jyske Bank. Få gode råd til, hvordan du som virksomhedsejer kan bruge din bestyrelse til at optimere virksomhedens udvikling og business case.

Vælg billede

Af Lene Hald, Senior kommunikationskonsulent

17. jun. 2024 20.00

Der er meget at vinde for virksomheder, der inddrager og udnytter deres bestyrelsesmedlemmers kompetencer mere aktivt ifølge Søren Benedictus, senior specialist i Jyske Bank.

Derfor er Jyske Bank netop udkommet med bogen ”Skaber din bestyrelse nok værdi?” i en version 2.0. Ifølge bogen kan virksomheder, der bruger deres bestyrelse effektivt, forbedre deres konkurrenceevne og modstandsdygtighed med op til 15 procent. Men omvendt er der mange virksomhedsejere, der vurderer bestyrelsens bidrag til værdiskabelse som lav eller under middel. 

Meget af den øvrige litteratur og artikler på området har fokus på dynamikker og strukturer i bestyrelsen samt lovgivningen om bestyrelsesarbejdet. Her bidrager Jyske Banks bog med et andet supplerende perspektiv på, hvilke krav en moderne ledelse kan stille til sin bestyrelse for at sikre det bedst mulige udbytte for virksomheden.  
Selvom det kan virke tidskrævende at kaste sig ud i en proces med optimering af bestyrelsesarbejdet, så kan det på sigt vise sig at være en god investering ifølge Søren Benedictus.  

Større bevidsthed om bestyrelsesarbejdet

Jyske Bank udkommer med den nyeste version af bogen i en tid, hvor der i forvejen er et stort fokus på bestyrelsesarbejde med en stigning i potentielle kandidater til bestyrelsesposterne og øget fokus på bestyrelsesuddannelser. Men samtidig kan det være en vanskelig opgave for virksomhedsejere at vide, hvilke krav de præcist kan og bør stille.

”Der er i øjeblikket stor fokus på bestyrelsesarbejde i det hele taget. Der er kommet mange flere bestyrelsesnetværk, og flere end nogensinde melder sig til at varetage en bestyrelsespost. Vi oplever en større bevidsthed om, at det virker at bruge bestyrelsen aktivt. Men den svære øvelse er at bruge bestyrelsen optimalt. Og have rollen som virksomhedsejer og leder afklaret i relationen til bestyrelsen,” fortæller Søren Benedictus.

Hjælp til de komplekse strategiske beslutningsprocesser

Selvom det kan virke tidskrævende at kaste sig ud i en proces med optimering af bestyrelsesarbejdet, så kan det på sigt vise sig at være en god investering, fortæller Søren Benedictus.  

”Der er nok at tage fat på for virksomhedsejere og ledelser, fx ESG, AI, energikrise, råvaremangel og rekrutteringsmangel. Virksomhedsejere og deres ledelser står over for komplekse sager og problemstillinger, og netop derfor kan det være værdifuldt at prioritere tiden til optimering af bestyrelsen, som på sigt kan aflaste ledelsen”.

For at hjælpe virksomheder er Jyske Banks 250 erhvervspartnere alle uddannet i bogens tilgang til bestyrelsesarbejde og kan bidrage med generel viden om, hvordan virksomhedsejere bedre kan udnytte værdien af en bestyrelse. 

Kompetencetrekanten 

For at hjælpe virksomheder med deres bestyrelsesarbejde har medforfatter til Jyske Banks bog, Frederik Boldrup Schurmann, udviklet det, som kaldes kompetencetrekanten, som har tre hjørner, der gensidigt påvirker hinanden.

  1. Strategisk retning: Hvilke strategiske opgaver kan/skal bestyrelsen med fordel have ansvaret for?
  2. Kompetencebehov: Er den nuværende organisation og bestyrelse i besiddelse af det nødvendige kompetenceniveau i forhold til de prioriterede strategiske opgaver? 
  3. Rekruttering og KPI’er (Key Performance Indicators): Hvis du konkluderer, at din organisation ikke besidder det nødvendige kompetenceniveau, kan det være hensigtsmæssigt at rekruttere et eksternt bestyrelsesmedlem, der har specialistkompetencer inden for de specifikke strategiske opgaver. Der skal defineres KPI’er for medlemmet i henhold til den strategiske opgave. 

Komplementere virksomhedens egne ressourcer og kompetencer 

Ifølge Søren Benedictus kan der være stor værdi i at trække på eksterne ressourcer eller specialister, når det kommer til sammensætningen af bestyrelsen. På den måde kan bestyrelsen komplementere virksomhedens egne kompetencer og kommer derved til at spille en mere aktiv rolle i virksomhedens udvikling og implementering af de specifikke strategiske opgaver, hvor de har særligt stærke kompetencer:

”Nogle har valgt at have eksterne bestyrelsesmedlemmer, måske med gode track records i deres karrierer. Det er dog ikke nødvendigvis nok. Det er medlemmernes kompetencer, der skal sættes i spil, som kan bidrage med håndtering af de strategiske opgaver. Derfor vil der typisk være en større omsætning i bestyrelsesmedlemmerne, fordi de bliver rekruttereret til at løse en opgave, hvorefter der typisk vil være behov for at bringe andre og nye kompetencer i spil,” forklarer Søren Benedictus. 

Et redskab til at lykkes som virksomhed

Ifølge Søren Benedictus skal et bestyrelsesmedlem betragtes som en kompetence, der udfører en strategisk opgave med ansvar for at føre opgaven helt hen til straffesparkfeltet. Herefter bliver det virksomhedsejeren og ledelsen selv, der skal skyde bolden i mål. Derfor er det ifølge Søren Benedictus vigtigt, at bestyrelsen ikke bliver en tro kopi af ejer og ledelse, men at medlemmerne afspejler det, som virksomheden ønsker at opnå. 

”Hvis en virksomhed ønsker at blive stærkere på det engelske marked, så kunne det give god mening med et engelsk bestyrelsesmedlem i en periode, der har ekspertviden inden for netop det område. Tilsvarende hvis man ønsker øget diversitet i organisationen, så skal bestyrelsen afspejle dette, så de kan hjælpe organisationen med at lykkes inden for det område. På den måde bliver bestyrelsen et redskab for ledelsen, som kan hjælpe virksomheden med at klare sig bedst muligt,” slutter Søren Benedictus.