Stigende usikkerhed ved samhandel med Storbritannien

Vi anbefaler virksomheder at være opmærksomme på den usikkerhed, der er i perioden omkring Storbritanniens udtræden af EU. Man bør tage sig passende forholdsregler.

Brexit-flag

Af Jyske Bank

Jan 08, 2019, 12:00

Situationen omkring Brexit er i de seneste måneder kun blevet mere uafklaret på grund af en fastlåst situation i det britiske parlament. Der er en forøget fare for, at vi kan ende i et scenarie, hvor Storbritannien den 29. marts 2019 forlader EU uden at der er indgået en udtrædelsesaftale med EU. Dette omtales også som et "No Deal Hard Brexit".

Både i egne rækker og i oppositionen er der stor modstand mod den udtrædelsesaftale, som regeringen har forhandlet på plads med EU, og for at undgå et sviende nederlag valgte Theresa May i december at udskyde afstemningen i parlamentet. Den er nu i stedet planlagt til 15. januar. 

Men modstanden er ikke aftaget, og det ser derfor meget svært ud. Derfor er usikkerheden om Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter Brexit den 29. marts 2019 nu så stor, at vi vurderer, at danske virksomheder med UK-samhandel bør overveje, hvilke forholdsregler der kan gennemføres i forhold til samhandel i perioden omkring den 29. marts 2019.

Leverancer til og fra UK

Efter Brexit den 29. marts 2019 er det i et ”No Deal Hard Brexit"-scenarie endnu uvist, hvordan leverancer mellem EU og Storbritannien vil foregå – herunder om der med umiddelbar virkning kommer told på forsendelser og en række nye godkendelsesprocedurer for produkter, der skal til eller fra UK. 

Virksomheder bør derfor være påpasselige med at indgå aftaler med levering fra omkring den 20. marts og cirka 45 dage frem, uden som minimum at have aftalt og håndteret tilhørende risici vedrørende Brexit. Læs mere i analysen: ”Sådan bliver virksomheden klar til Brexit

I perioden mellem den 20. marts til efter påske – dvs. frem til cirka den 20. april 2019, vil der være en noget forhøjet risiko for forsinkelser på varer, der skal til eller fra UK. Vi anbefaler derfor virksomheder at overveje at aftale levering uden for dette tidsrum. 

Virksomheder bør ligeledes overveje, om man med fordel kan opbygge lagerbeholdningen af forretningskritiske produkter for at imødekomme den øgede usikkerhed i forbindelse med leverancer til og fra UK.

Indgåelse af valutaterminskontrakter

Kursen på britiske pund er faldet drastisk efter Brexit-afstemningen tilbage i juni 2016, og kursen på GBP er fortsat meget følsom over for den uafklarede situation. Der er ingen tvivl om, at usikkerheden omkring udtrædelsen af EU manifesterer sig i valutamarkederne generelt, og specifikt direkte i kursen på GBP. Det er generelt vores anbefaling, at samhandel med UK valutaafdækkes, hvis betaling aftales i GBP.

Betalinger i britiske pund/GBP – i dagene omkring Brexit

I dagene lige omkring Brexit den 29. marts 2019 vil der være en mindre risiko for nedbrud i betalingssystemer i relation til GBP. Jyske Bank vil naturligvis tage initiativer med henblik på at undgå dette, men virksomheder bør alligevel være opmærksomme på, at betalinger til (og fra) Storbritannien fredag den 29. marts 2019 og efterfølgende mandag 1. april 2019 muligvis vil kunne være vanskelige at gennemføre.  Man bør derfor så vidt muligt enten aftale betaling i GBP på andre datoer eller eksempelvis aftale betaling i EURO eller DKK i stedet for.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Ud over ovenstående peger vi på følgende forhold, man som dansk virksomhed også kan overveje i forhold til at imødegå risici omkring Brexit:

  • Aftale risikodeling og/eller nye priser med UK-modparten, såfremt der måtte blive indført told. Vi forventer, at det bliver tilfældet, selv om vi p.t. ikke kender vilkårene.
  • Kreditvurdering af UK-samhandelspartnere.
  • Afdække debitorrisici på UK-samhandelspartnere.