Sanktioner gør samhandel med Rusland og Hviderusland stadigt vanskeligere

Listen af sanktionerede varer bliver længere, betalinger er forsinkede, og overførsler i amerikanske dollars kan blive indefrosset.

Rørledning med knude på

Af Jyske Bank

May 17, 2022, 14:00

Med foreløbig fem sanktionspakker fra EU og udelukkelse af visse russiske og hviderussiske banker fra betalingssystemet SWIFT er det blevet markant sværere at fortsætte samhandlen med kunder og leverandører i regionen.

Jyske Bank oplever, at danske virksomheder køber deres russiske ejere ud, og både små og store virksomheder forsøger at afhænde deres ejerandele i russiske selskaber.

Listen af sanktionerede varer, personer og enheder vokser markant. Senest er der indført forbud mod, at EU-lande eksporterer ”produkter til forbedring af Ruslands industrielle kapacitet”, hvilket dækker over et bredt spektrum af varer fra levende planter til tagsten. 

Derudover indebærer skærpelsen blandt andet også:

  • Forbud mod at EU-lande importerer kul og andre solide fossile brændstoffer
  • Forbud mod at EU-lande importerer produkter, som genererer betydelige indtægter til Rusland, herunder træ, møbler og dele dertil, cement, skaldyr og spiritus

Store forsinkelser i betalingerne

Det er stadig muligt at gennemføre betalinger til og fra Rusland, men ekspeditionstiden øges konstant. Nogle betalinger har været mere end seks uger undervejs.

Mange virksomheder efterspørger forhåndsgarantier for, at betalinger når frem til modtager. Desværre er det ikke muligt for Jyske Bank at indhente de garantier hos de banker, vi samarbejder med.

USA har sanktioneret flere banker end EU, og overførsler i amerikanske dollars risikerer at blive indefrosset, hvis der er mistanke om brud på sanktioner. Derfor anbefaler Jyske Bank, at betalinger gennemføres i euro, da beløb i euro returneres til afsender, hvis betalingen ikke kan gennemføres.

Ansvaret ligger hos virksomhederne

Det er væsentligt at understrege, at virksomheder selv har ansvar for at sikre, at alle EU-sanktioner overholdes.

Det vil sige:

1) at varen/tjenesteydelsen ikke er opført på EU’s sanktionslister
2) at modparten ikke er sanktioneret og ikke er under en sanktioneret persons/virksomheds ejerskab eller kontrollerende indflydelse.

Som virksomhed skal man desuden være opmærksom på, at hvis betalinger sker i amerikanske dollars eller britiske pund, skal henholdsvis de amerikanske eller britiske sanktioner også overholdes.