Prognose: Afmatningen er næppe overstået

Dansk økonomi er inde i en periode med konjunkturmæssig afmatning. Læs Jyske Banks prognose for dansk økonomi.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Jyske Bank

12. jun. 2023 11.20

Pessimismen er blevet mindre i løbet af foråret, og beskæftigelsen stiger stadig. Men aktivitetsudviklingen er svag, når man ser bort fra medicinalsektoren. Og husholdningernes månedlige rentebetalinger er steget med 2 mia. kr. det seneste år.

Vi vurderer derfor, at afmatningen fortsætter i dansk økonomi og først langsomt vender i løbet af 2024. Vores skøn på årsvæksten i BNP lyder på 0,8 % og -0,1 % for hhv. 2023 og 2024.

Apostrof

De høje renter kommer til at sætte sit præg på den danske økonomi i den kommende tid

Niels Rønholt, cheføkonom, Jyske Bank

Læs meget mere i Jyske Banks nye prognose for dansk økonomi, som indeholder disse afsnit:

  • Afmatning, ikke dyb krise
  • Kort forårsopblomstring
  • Mangel på arbejdskraft er stødpude
  • Høje renter slår igennem lige nu