Pension er en overset brik i årsregnskabet

Mange selvstændige skal snart afslutte regnskabsåret. Formueøkonom Bettina Brask fra Jyske Bank oplever, at flere glemmer fordelen ved at overføre en del af virksomhedens overskud til pensionsopsparing.

Virksomhed, puslespil

Af Peter Lindbjerg, Journalist

Nov 08, 2021, 13:30

I hovedparten af danske virksomheder følger regnskabsåret kalenderåret. Det giver travlhed sidst på året hos de revisorer, som tager sig af økonomien for selvstændigt erhvervsdrivende. Her bør der generelt være meget mere fokus på pensionen, og ikke mindst på den særlige 30 %-regel under virksomhedsordningen, lyder opfordringen fra Bettina Brask, der er formueøkonom i Jyske Bank.

”Det virker, som om pension er en lidt overset brik i regnskabet,” siger hun. 

Foruden egne og kollegers erfaring henviser Bettina Brask blandt andet til en undersøgelse, der blev offentliggjort i Forsikring & Pension i december 2020. Den viser, at over halvdelen af alle selvstændige erhvervsdrivende risikerer ikke at få sparet nok op til pensionen.

Fuld fart skubber pensionen i glemmebogen

”Som selvstændig skal man selv tage initiativ til en pensionsopsparing. Og man skal selv huske den årlige indbetaling. Men mange glemmer det, fordi de arbejder med fuld fart derudad, og så lader de hele overskuddet stå i virksomhedsordningen,” siger Bettina Brask.

Selvom det er sund fornuft at have en opsparing stående i virksomhedsordningen til driftsmæssige investeringer af både planlagt og akut karakter, så anbefaler Bettina Brask at sprede overskuddet:

”Det er sund fornuft ikke at lægge alle æg i samme kurv. Hvis man lader hele overskuddet stå som opsparing i virksomhedsordningen, så skal man tage det hele ud senest året efter virksomheden ophører – og så beskattes det som personlig indkomst. Dermed risikerer man at skulle betale topskat. Ved at benytte 30 %-reglen kan man derimod udjævne udbetalingerne og opnå en lavere beskatning.”

30 %-reglen giver mulighed for, at selvstændige kan overføre op til 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud til en livsvarig livrente med fuldt skattefradrag. Dermed flytter man sin opsparing fra høj til lav indkomstbeskatning. Derudover kan man i 2021 overføre op til 58.500 kr. til en ratepension. Også med fuld fradragsvirkning og skattefordel.

Stor fleksibilitet og ingen bindinger

Foruden skattefordelen peger Bettina Brask på, at 30 %-ordningen giver en stor fleksibilitet i pensionsopsparingen.

”Det smarte er, at man ikke er bundet op på at skulle indbetale hvert år. Man kan overføre lidt, meget eller ingenting alt efter årets resultat. Og har man en medarbejdende ægtefælle, så kan man overføre op til halvdelen af virksomhedens overskud før renter – dog max. 252.000 kr. (2021) – til ægtefællen, som på den måde også får sig en pensionsopsparing,” fortæller Bettina Brask, der i øvrigt anbefaler, at man fylder op på ratepensionen først.

”Ratepension og livsvarig livrente giver den samme skattemæssige fordel, men ved en ratepension kan man selv bestemme, hvor mange år udbetalingen skal køre over. I øvrigt kan man senere overføre beløbet til livrente, hvis det passer bedre til udbetalingsplanerne,” oplyser Bettina Brask.

Overførslen af virksomhedens overskud til en pensionsordning skal ske inden regnskabsårets afslutning. Da årsregnskabet af gode grunde først kan være færdigt et stykke inde i det nye regnskabsår, vil indbetalingen til pension efter 30 %-reglen derfor basere sig på et kvalificeret skøn. Der er dog ingen fare eller straf forbundet med at skyde for højt, da en for høj indbetaling blot kan overføres til fradrag i det kommende regnskabsår. Og som formueøkonom Bettina Brask udtrykker det, så er det ”rigtig træls at komme for sent.”