Opsætningsfejl i Netbank Erhverv

Vores Datacentral, Bankdata, har konstateret en opsætningsfejl i Netbank Erhverv, som tilbydes erhvervskunder i Bankdatas ejerbanker, herunder Jyske Bank. Fejlen er rettet.

Nyt fra Jyske Bank

Vores Datacentral, Bankdata, har konstateret en opsætningsfejl i Netbank Erhverv, som tilbydes erhvervskunder i Bankdatas ejerbanker, herunder Jyske Bank. 

Fejlen, som nu er rettet, har medført, at betroede personer med adgang til virksomhedens netbank, fx en bogholder, i særlige tilfælde har kunnet se oplysninger på betalinger fra private konti – også selv om personen ikke har haft fuldmagt til disse private konti. Det er oplysninger om beløb, beløbsmodtager og besked til modtageren, der har været mulighed for at se.