Ny investeringsmulighed i virksomhedsskatteordningen

Et nyt produkt fra Jyske Bank gør det muligt at foretage individuelle investeringer af VSO-overskuddet, herunder i enkeltaktier.

§ 53A Bankinvestering

Af Peter Lindbjerg, Journalist

Sep 22, 2021, 12:00

Med de seneste års rentefald og udbredelsen af negativ rente for indestående i pengeinstitutter, kan selvstændige i virksomhedsskatteordningen med fordel overveje at investere likviditetsoverskuddet. Jyske Bank åbner nu for en ny mulighed, hvor overskuddet kan investeres via en § 53A-ordning – med mulighed for at investere i enkeltaktier. Produktet hedder § 53A Bankinvestering.

Apostrof

Når du skaber et overskud som selvstændig i virksomhedsskatteordningen (VSO), så kan du begynde at se på dine muligheder for anvendelsen af overskuddet.

Bettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

”Når du skaber et overskud som selvstændig i virksomhedsskatteordningen (VSO), så kan du begynde at se på dine muligheder for anvendelsen af overskuddet. Først handler det om, hvor meget du ønsker at tage ud til dig selv. Anvender du ikke hele overskuddet privat, så kan du med fordel se på dine øvrige muligheder, og her er § 53A Bankinvestering en ny og unik mulighed,” siger formueøkonom i Jyske Bank, Bettina Brask.

Hun anbefaler, at man i første omgang ser på sine forsikringsbehov for at sikre en indtægt i tilfælde af tabt erhvervsevne. Det kan være som en selvstændig forsikring, men for mange selvstændige er det oplagt at vælge en samlet pakke med alle nødvendige forsikringer, herunder sundhedssikringen.

”Sundhedssikringen giver mulighed for adgang til hurtigere behandling. Det betyder, at man som selvstændig kan vende hurtigere tilbage til arbejdet og kunderne,” uddyber Bettina Brask.

Flere opsparingsmuligheder

Næste skridt i formueøkonomens anbefaling er at se på opsparingsmulighederne – både den langvarige opsparing, der skal bruges til et godt liv efter arbejdslivet – og den opsparing, der bliver stående i VSO’en, hvor den er klar til at blive brugt i virksomheden eller til at hæve til privatforbrug.

Opsparingen til det gode liv efter arbejdslivet kan skabes med pensionsindbetalinger. I VSO-ordningen, har man mulighed for at lægge 30 % af overskuddet til side på pension og opnå fuldt fradrag for indbetalingen på livsvarig livrente. Herudover kan der indbetales op til maksimum på ratepension og aldersopsparing.

”Den del af overskuddet, som man ikke anvender privat eller på pension, bliver stående i virksomhedsordningen som opsparing. Der er dog begrænsninger for, hvad opsparingen i VSO kan placeres i. Mens der er grønt lys for at placere VSO-opsparingen i fast ejendom, obligationer og investeringsbeviser, fx lagerbeskattede ETF´er, så må opsparingen ikke bruges til køb af aktier, uanset om det er børsnoterede aktier eller ej. Det er her Jyske Banks § 53A Bankinvestering for alvor gør en forskel,” forklarer Bettina Brask.

VSO-overskud i enkeltaktier

”Som noget nyt tilbyder Jyske Bank, at investeringen i virksomhedsskatteordningen kan ske efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53A. Vi tilbyder et selvstændigt investeringsunivers, hvor beløbet investeres og afkastet medregnes i virksomhedsindkomsten, opgjort efter lagerprincippet,” siger Bettina Brask.

Indtil nu har § 53A mest været brugt af forsikringsselskaber som et renteprodukt – enten som en garanteret rente eller som et markedsprodukt, uden mulighed for individuel investering. Men det er præcis den mulighed, selvstændige nu får med § 53A Bankinvestering.

Bred investering uden bindinger

”Det er et bredt investeringsunivers med mulighed for selv at have indflydelse på investeringerne. Og som noget helt unikt, giver vi mulighed for at investere VSO-overskuddet i enkeltaktier. Man kan også vælge at bruge Jyske Investeringspartner, hvor man udvælger og plejer sine investeringer sammen med en personlig investeringsrådgiver, der har både erfaring, viden og værktøjer til aktiv investeringsrådgivning,” siger Bettina Brask.

§ 53A Bankinvestering oprettes uden bindinger og der kan indbetales efter ønske og behov. Det betyder, at der kan foretages en bredere investering af overskuddet i VSO’en, indtil der bliver behov for opsparingen i enten virksomheden eller privat.

”Der er heller ikke et minimums- eller maksimumskrav for indbetalingerne, og ordningen kan opsiges til enhver tid,” understreger Bettina Brask.